مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش

مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش
مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش
مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش
مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش
مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش
مدل هندریل چوب راش , دست انداز چوب راش

هندریل چوبی , دست انداز چوبی

قیمت نرده و هندریل های چوبی به سایز , نوع چوب و کیفیت و شکل آنها بستگی دارد . استفاده از نرده و هندریل چوبی از زمان های قدیمی در خانه های لوکس متداول بوده و هنوز هم اکثر پلکان های خانه ها با نرده و هندریل یا همان دست انداز چوبی تزئین میشوند .

مدل های نرده چوبی پله

برای دریافت قیمت ابتدا نوع جنس و طرح خود را انتخاب کنید . و بر روی واتساپ ارسال کنید .

مطالب مرتبط با هندریل و دست انداز چوبی :