نصب کف پله چوب راش

ساخت و نصب و رنگ کاری کف پله پیچ واقع در لواسان

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان

ساخت و و تولید انواع کف پله چوبی و نصب انواع کف پله چوبی روی پله پیچ و پله گرد

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان

در تولید کف پله میتوان از انواع چوب راش , چوب کاج روسی , چوب بلوط و یا ام دی اف و تخته های چند لایی استفاده کنیم

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان

چوب راش به نسبت چوب گردو و چوب بلوط دارای قیمت مناسب و ارزانتری است و به همین خاطر اکثر پله ها با چوب راش گرجستان ساخته میشود .

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان

چوب راش از دسته چوب درختان پهن برگ است و چوبی سخت محسوب میشود که آن را برای ساخت پله چوبی مناسب کرده است .

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان

ساخت انواع کف پله چوبی با به صورت تمام چوب با انواع چوب های سخت و نرم انجام میشود . ما هیچوقت چوب کاج روسی را توصیه نمی کنیم ولی در برخی از پروژه ها به دلیل توصیه کارفرما از این چوب هم استفاده میشود .

اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
اجرای پله چوب راش , پروژه لواسان
پله چوب راش
پله چوب راش
کف پله چوبی
کف پله چوب راش
کف پله چوب بلوط
کف پله چوب بلوط
کف پله چوبی
کف پله چوبی
کف پله چوبی
کف پله چوبی

مطالب مرتبط با موضوع کف پله چوبی :

WhatsApp chat