انواع پله های مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان به طور کلی بر اساس شکل پله ها است. پله های مستقیم، پله های چرخشی و پله های پیوسته انواع گسترده ای از پله ها هستند. پله مجموعه ای از پله ها است که از یک طبقه به طبقه دیگر، معمولاً در داخل ساختمان منتهی می شود. اتاق یا محوطه ساختمانی که پله در آن قرار دارد به عنوان پلکان شناخته می شود. دهانه یا فضای اشغال شده توسط پله به عنوان راه پله شناخته می شود.

منبع : وب سایت

انواع پله ها – طبقه بندی پله ها:
پله ها را می توان به طور کلی به سه نوع طبقه بندی کرد:
پله های مستقیم
چرخش پله ها
پله های پیوسته

1 . پله های مستقیم

به طور کلی برای خانه های کوچک، عرض موجود بسیار قابل جمع شدن است. بنابراین در چنین شرایطی از این نوع پله های مستقیم استفاده می شود که مستقیم بین دو طبقه اجرا می شود. این پله ممکن است از یک پرواز منفرد یا بیش از یک پرواز با فرود تشکیل شود.

انواع پله
انواع پله

2 . چرخاندن پله ها

پله های چرخشی به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
پله های یک چهارم پیچ
پله های نیمه چرخشی (پله های پا سگ)
پله های سه ربع دور
پله های دو شاخه

3 . پله های یک چهارم پیچ

پله ربع پیچ پله ای است که جهت خود را به سمت راست یا چپ تغییر می دهد، اما با ایجاد یک چهارم فضای فرود یا با ارائه سیم پیچ، پیچش تحت تأثیر قرار می گیرد. در این نوع پله‌ها، پله‌ها با بالا آمدن 90 درجه فرود هنری ، دو سطح مختلف را به هم متصل می‌کنند. بنابراین به آن پله L نیز می گویند. باز هم این پله های یک چهارم پیچ دو نوع هستند.

3.1. پله های نوب ربع نیوئل

این نوع پله ها در ابتدای پرواز و همچنین در انتهای آن دارای ستون های جدید به وضوح قابل مشاهده هستند. در پیچ یک چهارم، ممکن است فرود فضای یک چهارم وجود داشته باشد یا ممکن است بادگیر وجود داشته باشد.

انواع پله
انواع پله

3.2. پله های ربع پیچ هندسی

در پله‌های هندسی، ریسمان و نرده‌ی نرده‌ای پیوسته و بدون هیچ پایه جدید در محل فرود است.

انواع پله
انواع پله

4 . پله های نیمه دور

در صورت نیم چرخش پله ها جهت آن معکوس می شود یا برای 180 درجه تغییر می کند . چنین پله هایی بسیار رایج هستند. باز هم اینها سه نوع هستند.

4.1. پله های پا سگ

به دلیل ظاهر آن در ارتفاع مقطعی این نام داده شده است. این پله در دسته پله های نیویل قرار می گیرد که در ابتدا و انتهای هر پرواز پست های نوین ارائه می شود.

انواع پله
انواع پله

4.2. پله‌های نیم‌پیچ جدید را باز کنید

در این نوع از پله های نیمه چرخشی نوین باز، پله دارای فاصله یا چاهی بین رشته های بیرونی است. این تنها جنبه ای است که در آن با پلکان سگ سان تفاوت دارد.

انواع پله
انواع پله

4.3. پله های نیمه چرخشی هندسی

در صورت نیم چرخش هندسی پله ها، ریسمان ها و ریل های دستی بدون هیچ گونه ستون نوینی، پیوسته هستند. این پله ها ممکن است دارای فرود با نیم فضا یا بدون فرود باشد.

انواع پله
انواع پله

5 . پله های سه ربع دور

جهت پله‌ها با عبور از پله‌های پایینی در حالت سه چهارم پیچ، سه بار تغییر کرد. این پله ها ممکن است از نوع نوین یا باز باشد . از این نوع پله ها معمولاً زمانی استفاده می شود که فاصله عمودی بین دو طبقه بیشتر باشد و همچنین طول اتاق پله نیز محدود باشد.

انواع پله
انواع پله

6 . پله های دو شاخه

پله های دو شاخه معمولاً در ساختمان های عمومی در سالن ورودی آنها استفاده می شود. این دارای یک پرواز عریض‌تر در پایین است، که در هنگام فرود به دو پرواز باریک‌تر تقسیم می‌شود، یکی به چپ و دیگری به راست می‌چرخد. ممکن است یا از نوع جدید با یک پست جدید یا از نوع هندسی با رشته و دست ممتد باشد. ریل ها

انواع پله
انواع پله

7 . پله های پیوسته

این نوع پله ها نه فرود و نه پست نوین میانی دارند. شکل هندسی دارند. اینها ممکن است از انواع زیر باشند.
پله های دایره ای
پله های مارپیچ
پله های حلزونی
پله های دایره ای یا پله های مارپیچ معمولاً از RCC یا فلز ساخته می شوند و در مکانی قرار می گیرند که محدودیت فضا وجود دارد. گاهی اوقات از این پله ها به عنوان پله های اضطراری نیز استفاده می شود و در قسمت پشتی ساختمان ارائه می شود. اینها راحت نیستند زیرا تمام مراحل پیچ و تاب دارند و باعث ایجاد ناراحتی می شوند.

انواع پله
انواع پله

یک پله مارپیچ بسیار زیبا به نظر می رسد اما طراحی ساختاری و ساخت آن بسیار پیچیده است. این از RCC ساخته شده است که در آن بخش زیادی از فولاد برای مقاومت در برابر خمش، برش و پیچش مورد نیاز است.

انواع پله
انواع پله

مطالب مرتبط با موضوع پله :

WhatsApp us