چوب چهار تراش 2*15

چوب چهار تراش 2*15
چوب چهار تراش 2*15

چوب چهار تراش فوق صاف و رنده شده مناسب برای ساخت لوازم چوبی , شلف و طبقه است .

این چوب خشک کن شده و آماده به کار است .

WhatsApp us