چهار تراش نیمکتی ابزار خورده و ساده

نیمکتی ها اغلب جهت ساخت سکو و دیواره های چوبی مصرف دارند . چوب چهار تراش به ضخامت 2 سانت که می تواند وزن انسان را تحمل کند . البته یک سایز بالاتر از این هم وجود دارد . یعنی سایز با ضخامت 27 میلیمتر عرض 10 سانت و طول 3 متر .

بخصوص برای ساخت نیمکت و سکوی سونای خشک از نیمکتی ها با ضخامت 27 میلیمتر استفاده می شود .

عکس چوب چهار تراش نیمکتی سایز 2*10*300 سانتی متر

تخته نیمکتی چوب کاج روسی , چوب کاج روس چهار تراش
2*10 سانت تخته نیمکتی چوب کاج روسی , چوب کاج روس چهار تراش

نیمکتی بدلیل ضخامت بالایی که دارد برای ساخت میز و صندلی و نیمکت بسیار استفاده می شود .

مطالب مرتبط با انواع چوب چهار تراش :

کارخانه چوب بری و تولید انواع چوب

WhatsApp us