چوب کاج pine tree wood

pine tree wood

Pine wood

pine tree wood

This article is about the tree. For other uses of the term “pine”, see Pine (disambiguation).

Pine tree

Pinus densiflora Kumgangsan.jpg

Japanese red pine (Pinus densiflora), North Korea

Scientific classification

Kingdom:             Plantae

Division:               Pinophyta

Class:     Pinopsida

Order:   Pinales

Family:  Pinaceae

Genus: Pinus

L.pine tree wood 

Subgenera

Subgenus Strobus

Subgenus Ducampopinus

Subgenus Pinus

See Pinus classification for complete taxonomy to species level. See list of pines by region for list of species by geographical distribution.

 

Pines are conifer trees in the genus Pinus /ˈpiːnuːs/,[1] in the family Pinaceae. They are the only genus in the subfamily Pinoideae. Counting varieties and subspecies, the plant list of the Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden accepts 175 names of pines as current, together with some thirty or forty unresolved and many more synonyms or misapplied

 

چوب درخت کاج

این مقاله در مورد درخت. برای دیگر کاربردها از اصطلاح “کاج”، کاج (ابهامزدایی) را ببینید.

pine tree wood

درخت کاج

کاج قرمز ژاپنی (densiflora کاج)، کره شمالی

طبقه بندی علمی

پادشاهی: گیاهان

بخش: مخروطیان

کلاس: Pinopsida

در حالت: Pinales

خانواده: کاجیان

جنس: کاج

pine tree wood

 

L.

pine tree wood

Subgenera

جنس فرعی Strobus

جنس فرعی Ducampopinus

جنس فرعی کاج

طبقه بندی کاج برای طبقه بندی کامل تا سطح گونه را ببینید. فهرست سنبه های منطقه برای لیست گونه های توزیع جغرافیایی را مشاهده کنید.

 

 

سنبه درختان سوزنی برگها در جنس کاج / کاج /،   در خانواده کاجیان می باشد. آنها تنها جنس در زیرخانواده Pinoideae می باشد. شمارش ارقام و گونه، لیست کارخانه از باغهای گیاهشناسی پادشاهی، کیو و میسوری باغ گیاه شناسی 175 نام سنبه به عنوان فعلی، همراه با سی یا چهل حل نشده و بسیاری از مترادف بیشتر یا نادرست را می پذیرد

.

ترجمه ای کلمه به کلمه 

کلمات کلیدی : دکوراسیون چوبی ، قیمت چوب ، قیمت چوب کاج در ایران 

چوب کاج

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

 

pine tree wood

WhatsApp us