چوب گلوله

درخت سرده  خیز نی

درخت سرده خیز نی

Mimusops balata Réunion RavineBernica.JPG
چوب گلوله، Manilkara bidentata
آرایه‌شناسی
فرمانرو:
گیاهان
راسته:
خلنگ‌سانان
تیره:
چیکوئیان
سرده:
خیز نی (سرده)
Species:
M. bidentata
نام علمی
Manilkara bidentata
چوب گلوله (نام علمی: Manilkara bidentata) نام یک گونه از سرده خیز نی است.

WhatsApp us