طی حدود یک سال اخیر و پس از جدی تر شدن تهدید برآمده از گروه تروریستی داعش در پی پیشروی های این گروه در عراق و سوریه، رویکرد دولت ترکیه نسبت به این گروه همواره محل بحث بوده است. در این میان، یک روزنامه ترکیه ای از تهدیدی سخن گفته که اینک، ترکیه را از درون و از ناحیه وابستگان داخلی به داعش تهدید می کند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us