کارگردان و بازیگر فیلم سینمایی «استراحت مطلق» معتقدند جامعه‌ای که پذیرای تغییرات، هرچند هم اندک نیست، در استراحت مطلقی به سر می‌برد که مقابل هر حرکتی مقاومت می‌کند.
Source: فرهنگی

WhatsApp us