کتابخانه چوبی

زمانی به درخواست مشتری ساعت 10 شب به خیابان مقدس اردبیلی رفتم .

وارد یک خانه بسیار لوکس شدم و با خانواده ای بسیار گرم و خوش اخلاق برخورد کردم . این خانواده از بدقولی نجار و تمیز نبودن کار رنگ کار گله مند بودن .

ما اندازه یک کتابخانه را برداشتیم .

مشتری ما در خواست ساخت یک کتابخانه ساده و بار نگ سفید و طلایی دادند . زمان نصب ادعا کردند که ما درخواست یک کتابخانه لوکس و با ابزار و منبت داده بودیم و چرا این کتابخانه را برایما ساختید . با اینکه قبل از ساخت طرح تایید شده بود و دقیقا مشابه طرح ساخته شده بود ولی کارفرما قبولدار این موضوع نبودند .

دوباره درب های کتابخانه را ساختیم و کلی هزینه کردیم ولی در نهایت مشتری راضی نشد و هزینه ساخت کتابخانه راهم نصفه و نیمه دادند . از آن روز به بعد در پایین فاکتور جمله ای اضافه شد .  و مضمون این جمله این بود که :

لازم است کارفرما و پیمانکار تمام جزئیات را داخل فاکتور درج کنند در غیر اینصورت هیچ اعتراضی از طرفین پذیرفته نمی باشد . سند فاکتور و قرارداد است . صحبت ها همگی فراموش خواهند شد و مکتوبات ماندگار .

 

WhatsApp us