تهران-سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:امروز کشور در شرائط سخت و حساسی قرار دارد به همین خاطر باید شرائط را به خوبی درک کرد و با تبعیت کامل از مقام معظم رهبری پشت نظام قرار داشت.
Source: New feed

WhatsApp us