کفپوش چوبی

کفپوش چوب طبیعی
کفپوش چوب طبیعی

پارکت مهندسی بلوط
تهیه شده از چندلایی اکالیپتوس + لایی بلوط سفید
طول 1200 میلی متر
عرض 125 میلی متر
قطر لایه 10/2 میلی متر
درجه A
رنگ : آلمانی شرکت TREFFERT یووی ضدخش 9 لایه

پارکت و کفپوش چوب طبیعی بلوط
پارکت و کفپوش چوب طبیعی بلوط

مطالب مرتبط با موضوع کفپوش و پارکت چوبی :

WhatsApp us