کمد و کنسول چوبی

کمدهای چوبی جنگلی با فرم جدید

مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 دکوراسیون چوبی

کمد و کنسول چوبی
این کمد ها را میتوان به سه روش ساخت :

روش اول جمع اوری خرده چوب از کارگاهای نجاری که در این روش یک حسن و یک عیب وجود دارد . حسن : ارزان است . عیب : زمان زیادی را باید صرف گرداوری مجموعه ای از خرده چوبها کرد .

روش دوم : خرید تخته و الوار سالم و خرد کردن آنها به شکل کله چوب و نهایتا تزئین کمد یا کنسول چوبی

روش سوم : خرید یک کمد ساخته شده از ورق ( مثل کابینت های فلزی ) و تزئین آن را به ما بسپارید !

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی

به جدیدترین طراحی کمدهای چوبی جنگلی که برای شما گرد آوری نمودیم توجه نمایید و از این خلاقیت ایده بگیرید.

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد چوبی

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد و کنسول چوبی ساخته شده از تکه چوب

کمد چوبی ارزان

WhatsApp us