گروه مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر

اعتیاد بلای خانمان سوز

اینترنت میتواند قبل از اینکه شخص به سمت مواد حرکت کند جذاب باشد زیرا تجربه نشان داده است اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری است که افراط یکی از شاخه های روانی این بیماری است اگر ما بتوانیم قبل از رفتن شخص به سمت مواد مخدر او را ببینیم شاید بتوانیم با قراردادن تصاویر و اطلاع رسانی صحیح او را از این بلای بزرگ آگاه سازیم . به همین دلیل گروه تحریریه و درج محتوای در این سایت تصمیم گرفتیم روزانه وقتی برای مبارزه با مواد مخدر بگزاریم و این مطالب را درکنار مطالب جذاب و پربیننده قرار دهیم .

از شما میخواهیم تصاویر و مطالب و راهکارهای خود را برای ما ارسال نمایید .

WhatsApp us