0 Items

خلاقیت در طراحی صندلی متصل به پنجره در دفتر اداری

در حالت عادی ما صندلی های متصل به پنجره را مشاهده نمیکنیم، اما این ایده خلاقانه توسط گروه معماری Muxin Design انجام گرفته است. طراحی داخلی این فضای اداری در شانگهای چین با سبک مدرن و مینیمال با رنگ های روشن صورت پذیرفته. این صندلی ها به صورت شناور متصل به پنجره می باشند و فضایی آرامش بخش برای نشستن خلق کرده اند. صندلی ها از استحکام کافی برای نشستن همزمان دو نفر برخوردار می باشند.

 

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

طراحی صندلی متصل به پنجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arel.ir/

WhatsApp chat