مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با اشاره به حضور صالحی در این دانشگاه و عدم پاسخگویی به سوالات دانشجویان، گفت: بسیج دانشجویی شریف از رئیس سازمان انرژی اتمی می خواهد به 19 سوال دانشجویان پیرامون بیانیه لوزان پاسخ دهد.

WhatsApp us