درخت کاج , اطلاعات عمومی و مشخصات فنی انواع درخت کاج

درخت کاج , اطلاعات عمومی و مشخصات فنی انواع درخت کاج

درخت کاج :  کاج ها 48 تا 56 گونه از درختان همیشه سبز می‌باشند. این درختان در مناطق کوهستانی آمریکای شمالی و مرکزی، اروپا، آسیا و شمال آفریقا بیشتر یافت می‌شوند. درختانی مانند سدر نزدیکترین رابطه را با کاج ها دارند. کاج ها درختان بزرگی هستند. هنگام بلوغ به...