گرانترین و زیباترین صندلی جهان

“جانی سوینگ” سازنده لوازم خانگی دست ساز، اسم این صندلی خود را “نشستن روی پول” نامیده است. لوازمی که وی می‌سازد در عین عجیب بودن چون از سکه ساخته می‌شوند به همان اندازه گران هم هستند.

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

گرانترین و زیباترین صندلی جهان

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us