سقف چوبی با طرح بافت

 مبنای طراحی سقف این فروشگاه چای با ایده ای شبیه سقف چوبی بافته شده در کلیسای جامع بوده  است، این فروشگاه چای در تایوان، است که ویژگی های این سقف آن را منحصر به فرد وقابل توجه کرده است.

 استفاده از عناصر طبیعی، مانند چوب،توسط طراحان به ایجاد حس آرامش و تمدد اعصاب در سراسر فضا کمک زیادی کرده است و طراحی این فروشگاه به گونه ای است که از فضای خارجی فروشگاه چای نیز مخاطبین قادر به دیدن جزئیات سقف فروشگاه می باشند.

سقف چوبی با طرح بافت

سقف چوبی با طرح بافت

سقف چوبی با طرح بافت

سقف چوبی با طرح بافت

سقف چوبی با طرح بافت

سقف چوبی با طرح بافت

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us