آموزش ساخت هزارپای زیبا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ کار ساده ای ست. پس کوچولوها دست بکار شوید و با کمک بزرگترها یک هزارپای رنگارنگ درست کنید و از آن لذت ببرید.

 نکته:

از شانه تخم مرغ مقوایی هم می توان این هزارپا را درست کرد.

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

هزارپا با شانه تخم مرغ

 

WhatsApp us