رنگ کهربایی در دکوراسیون داخلی منزل

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

انگشتر کهربای چوبی

رنگ کهربایی یا عنبری هر رنگی که درخشندگی کهربا را داشته باشد که در سنگ عنبر یا کهربا دیده می‌شود. ریشه کلمه انگلیسی amber لغت عنبر در زبان عربی است که برای همین کاربرد استفاده می‌شود.کهربا ، کهربایی ، عنبر ، رنگ کهربایی

شکلاتی، کهربایی، نقره ای، با وقار در دکوراسیون داخلی

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

WhatsApp us