فن و هنر ایران زمین

مرمت اثار باستانی و سازه های چوبی

هنر ایران زمین

گروه فن و هنر ایران زمین طراح و سازنده دکوراسیون چوبی

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

درب چوبی قدیمی

عکسهای درب چوبی قدیمی درب چوبی اتاق قدیمی
عکسهای درب چوبی قدیمی درب چوبی اتاق قدیمی

درب چوبی قدیمی

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان
جشن ایرانیان باستان
درب چوبی قدیمی
درب چوبی قدیمی

جشن ایرانیان باستان

تصاویری از هنر ایران زمین و از دوره باستان تا معاصر

شاید قدمی باشد تا ایرانی به خود آید

موزه ایران باستان ، جام بزرگ سنگی نقش دو بز

موزه ایران باستان ، جام بزرگ سنگی نقش دو بز

WhatsApp us