انسانیت !

از خودتان انسانیت به جا بگذارید ...! تولید مثل را هر جانوری بلد است ...!! برتراند_راسل
از خودتان انسانیت به جا بگذارید …! تولید مثل را هر جانوری بلد است …!! برتراند_راسل

 

از خودتان انسانیت به جا بگذارید …!

تولید مثل را هر جانوری بلد است …!!

برتراند_راسل

انسانیت , عکس با موضوع انسانیت , شعر و گزیده اشعار درباره انسانیت , دوستی و محبت

من فربد حیدری تو زندگیم سعی کردم انسان باشم و همیشه بودم . در کل ادمی احساسی هستم . همه جا احساسی عمل میکردم و خیلی از خود گذشتگی کردم .. ولی حاصل دردی بزرگ است که نمی توانم آن را درک کنم . و سوالی بزرگ ؟

چرا ادمها نمی توانند بفهمند ؟  با خوبی کارها بهتر پیش می رود . چرا با احساس حسادت ، شک ورزی ، خود بزرگ بینی و غیره کارها را سخت می‌کنید و باعث ضرر و زیان خود و دیگران می‌شوید .

در این صفحه دل نوشته هایم و سخنان زیبای بزرگان را قراردادم .

یه حرف به آدمهای مثل خودم : با ادم های ناصادق یک لحظه ای نمانید . مگر آنکه قولی داده باشید و تعهدی گردنتان باشد . در اجرای تعهد تا جای ممکن مواظب خودتان باشید .

آدمهایی که دیگران برایشان نردبانی بیش نیستند . آدمهایی که به راحتی تو گوش دیگران می زنند ، آدمهایی هستند که خیلی زود خط می زنند .

 

WhatsApp us