لیست قیمت گره چینی و مبلمان سنتی 2019 – 1397

گره چینی , گره چینی ساده , قیمت گره چینی , گره چینی pdf , پنجره گره چینی , طرح خام گره چینی , گره چینی در تذهیب , وکتور گره چینی , آموزش گره چینی

 لیست قیمت مبلمان سنتی , دکوراسیون چوبی ایرانی

دکوراسیون سنتی ایرانی
اجر خشتی ، اجر نسوز , اجر قزاقی , آجر سنتی , آجر روستیک ، آجر سفید روستیک , قیمت آجر نمای انگلیسی

لیست انواع بلوک ها گره چینی , تخت سنتی چوبی سری سازی شده

در دنیای امروز همه چیز ماشینی و سری شده اند . حتی هنر سنتی ایران را به سطح بازاری و سری سازی کشانده اند و آن را با قیمت هایی بسیار پایین برای فروش به بازار عرضه میکنند .

هنر گره چینی بازاری

من خود مخالف این امر بودم و بارها به فروشندگان این مصنوعات چوبی اعتراض کرده ام . حرف من این است که اگر کاری میکنید حداقل استاندارد و شخصیت را حفظ کنید . ولی امان از طمع و سودجویی . در نهایت خود دست بکار شدیم . قاب گره چینی با چوب درجه یک از کاج روسیه و کیفیت خوب ابعاد و انواع قاب گره چینی از چوب کاج ممتاز روسیه با کیفیت عالی بصورت خام و رنگ نشده :  گره چینی عرض 15 سانتی متر قاب 15 در 15 گره چینی , این قاب دارای ابعاد متفاوتی است که در ادامه درج می شود . قاب گره چینی مناسب حاشیه , قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 27 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه , قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 40 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 50 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 63 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 78 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 100 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 122 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 134 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 150 سانتی متر قاب گره چینی مناسب حاشیه

قرنیز زیر سقف به ابعاد 15 در 27 سانتی متر ابعاد و انواع قاب گره چینی از چوب کاج ممتاز روسیه با کیفیت عالی بصورت خام و رنگ نشده :  گره چینی عرض 20 سانتی متر قاب های گره چینی 20 در 20 سانتی متر دو نوع هستند :

20 در 20 گره چینی ستاره ای  و خورشیدی قاب گره چینی 20*20 سانت ستاره ای شامل ابعاد زیر میباشد :

قاب گره چینی 20*20 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی  ( تک گل گره چینی ) قاب گره چینی 20*37 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی  ( دو گل )

قاب گره چینی 20* 55 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی ( سه گل )

قاب گره چینی 20*72 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی ( چهار گل )

قاب گره چینی 20* 90 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی ( پنج گل )

قاب گره چینی 20*106 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی ( شش گل ) قاب گره چینی 20*123 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی ( هفت گل ) قاب گره چینی 20*142 سانتی متر طرح ستاره مناسب حاشیه و اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی  ( هشت گل ) 

قاب گره چینی 20*20 سانت خورشیدی  شامل ابعاد زیر میباشد : 

قاب گره چینی 20*20 سانتی متر طرح خورشیدی مناسب اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی

قاب گره چینی 20*39 سانتی متر طرح خورشیدی مناسب اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی

قاب گره چینی 20*85 سانتی متر طرح خورشیدی مناسب اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی

قاب گره چینی 20* 76 سانتی متر طرح خورشیدی مناسب اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی

قاب گره چینی 20*95 سانتی متر طرح خورشیدی مناسب اجرای دکوراسیون سنتی ایرانی 

قاب گره چینی 25*25 سانت خورشیدی  شامل ابعاد زیر میباشد : قاب گره چینی 25*25 سانت خورشیدی

قاب گره چینی 25*47 سانت خورشیدی قاب گره چینی 25*70 سانت خورشیدی قاب گره چینی 25*90سانت خورشیدی

قاب گره چینی 25*114سانت خورشیدی

قاب گره چینی 25*134سانت خورشیدی قاب گره چینی 25*158سانت خورشیدی قاب گره چینی 30*30 سانت خورشیدی  شامل ابعاد زیر میباشد :

از گره چینی عرض 30 برای ساخت مبلمان سنتی ایرانی استفاده می شود .

قاب گره چینی 30*30 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*57سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*85 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*113 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*140 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*148 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*158 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*160 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*170 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*180 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30* 190 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی

قاب گره چینی 30*200 سانت خورشیدی مناسب ساخت مبلمان سنتی و تخت باغی و دکوراسیون رستوران سنتی ایرانی 

قاب گره چینی 40*40 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه   شامل ابعاد زیر میباشد :

قاب گره چینی 40*40 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه قاب گره چینی 40*78 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه

قاب گره چینی 40*116سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه

 قاب گره چینی 60*60 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه   شامل ابعاد زیر میباشد :

قاب گره چینی 60*60 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه

قاب گره چینی 60*93 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه

قاب گره چینی 60*116 سانت خورشیدی با حاشیه و بدون حاشیه گره چینی نیم گرد در قظر های 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 قیمت هرمتر مربع 350.000 تومان قیمت امروز 97/10/25  هرمتر مربع 280 هزار تومان میباشد . 

  تخت سنتی و مبلمان چوبی در حال بروز رسانی …….

WhatsApp us