گروه فن و هنر تشکیل شده از برترین پیمانکاران ایرانی که با اعتماد و صداقت باهم کار میکنند .

این مجموعه با شراکت دو سه مجموعه باهم شروع بکار کردند و تا به امروز پروژه های بیشماری را به اتمام رسانده اند .

چرا تنها شرط عضویت در این مجموعه صداقت است . هم برای کارفرمایان و هم برای پیمانکارن

چون بدون صداقت نمیشه کار کرد ، اول صداقت با خود و بعد با دیگران .

من سالها است در این کار هستم و ریشه تمام مشکلات را در عدم صداقت می دانم .

 

WhatsApp us