چوب اش چیست؟

چوب اش , چوب عش

چوب اش , چوب عش

چوب اش می تواند در کابینت آشپزخانه استفاده شود، اما اغلب برای استفاده از آن در راکت های بیسبال شناخته می شود. چوب اش در سراسر آمریکای شمالی رشد می کند. چوب اش در قسمت شمالی اين منطقه ( امریکا , کانادا ) رشد كرده است، برای تولید چوب , تخته و اسلب  اين گونه چوب بسیار شناخته شده است. در جنوب، چوب اش ( چوب عش ) به دلیل محتوای سمی بالاتر، به طور معمول نرمتر است. به طور کلی، چوب اش شناخته شده است به طور متوسط ​​سخت، سنگین و قوی است. چوب اش از مناطق شمالی آمریکا رنگ قهوه ای تری دارد . اغلب، از چوب اش به عنوان یک جایگزین برای بلوط قرمز استفاده می شود.

کار با چوب اش لزوما دشوار نیست، اما برخی خصوصیات خاصی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، از آنجا که چوب اش سخت است، مهم نیست که آن را قبل از رنگ آمیزی با شن و ماسه  بشویید. اگر بافت ریزش شده باشد، سطح چوب می تواند حتی در جذب مقاومت ایجاد کند. بنابراین، هنگام بارگذاری سطح کابینت، قبل از اضافه کردن یک لکه تیره تر، سازندگان بیش از 220 گرید نیستند. این باعث می شود که بافت کافی روی سطح چوب برای تشویق جذب شود. اگر یک لکه سبک تر استفاده می شود، برای شستن نهایی باید از سمباده 320 استفاده شود. عدم پیروی از این توصیه ساده می تواند باعث نابودی کابینت های چوب اش شود.

چوب اش
چوب عش

کاربرد چوب زبان گنجشک

خرید چوب زبان گنجشک

چوب زبان گنجشک چیست
مشخصات چوب زبان گنجشک

قیمت چوب درخت زبان گنجشک

چوب اش کانادا

WhatsApp us