اجرای سقف کاذب و عایق بندی دیوار و سقف کلبه های چوبی با فوم مخصوص

100% عایق 

عایق بندی سطوح چوبی در دیوارکوبی ساختمان چوبی , کلبه و سونا

عایق بندی سطوح چوبی در دیوارکوبی ساختمان چوبی , کلبه و سونا

عایق بندی سطوح چوبی در دیوارکوبی ساختمان چوبی , کلبه و سونا

عایق بندی سطوح چوبی در دیوارکوبی ساختمان چوبی , کلبه و سونا

 

عایق بندی سونای خشک مهمترین بخش یک سونا است . زیرا اگر حرارت تولید شده توسط هیتر پرت شود علاوه بر استهلاک و فرسایش هیتر به چوب سونا , کابل برق و کل سیستم صدمه میزند . به همین خاطر است که گروه سوناسازان 100% تمرکز خود را بر روی عایق بندی حرفه ای گذاشته است .

 

در ساخت سقف های کاذب و دیوار های کلبه چوبی , کانکس و غیره نیز باید این مهم انجام شود .

 

WhatsApp us