بزرگتر کردن فضای اتاق خواب

بزرگتر کردن فضای اتاق خواب

دکوراسیون شیک اتاق خواب

اگر اتاق خواب کوچکی دارید با رعایت این نکات بسیار ساده، خواهید دید که یک اتاق خواب دلبازتری نسبت به گذشته خواهید داشت.

۱) در فضای‌ اتاق‌ از کمدهای‌ آینه ‌دار استفاده‌ کنید، چون‌ اتاق‌ را بزرگتر نشان می دهند.

کمد آینه ای برای اتاق خواب

کمد آینه ای برای اتاق خواب

کمد آینه ای برای اتاق خواب

کمد آینه ای برای اتاق خواب

 

۲) برای‌ انعکاس‌ منظره‌ بیرون، آینه‌ را درست‌ مقابل‌ پنجره‌ قرار دهید.

۳) آینه‌ انعکاس‌ و جلوه‌ نور را مضاعف‌ می ‌کند، پس‌ برای‌ روشنایی‌ بیشتر از جلوه‌ آن‌ به خوبی‌ استفاده‌ کنید.

استفاده از آینه در اتاق خواب

استفاده از آینه در اتاق خواب

 

۴) آینه‌ می ‌تواند یک‌ فضای‌ تاریک‌ را به‌ فضایی‌ دلباز و روشن‌ مبدل‌ کند.

۵) آینه‌ به‌ فضای‌ اتاق‌ هویتی‌ خاص‌ می‌ بخشد. پس‌ چرا از آن‌ بهره‌ نبرید؟

۶) سعی‌ کنید از رنگ های‌ روشن‌ برای‌ فضای‌ اتاق‌ خواب‌ استفاده‌ کنید، چون‌ این‌ رنگ ها فضای‌ اتاق‌ را بزرگتر نشان‌ می‌ دهند.

۷) برای‌ اتاق‌ خواب، کاغذ دیواری‌ با طرح‌ و نقش‌ ظریف‌ انتخاب‌ کنید.

کاغذدیواری اتاق خواب

کاغذدیواری اتاق خواب

کاغذ-دیواری

کاغذدیواری اتاق خواب

۸) اتاق‌ را با موکت طرح ساده کفپوش‌ نمایید.

کفپوش ساده با موکت

 موکت اتاق خواب

۹) وسایل‌ خود را با هماهنگی‌ بچینید تا اتاق‌ خیلی‌ شلوغ‌ نشود.

۱۰) از انتخاب‌ رنگ های‌ تندی‌ مثل‌ نارنجی‌ و قرمز تند خودداری‌ کنید، چون‌ این‌ رنگ ها دیوارها را به ظاهر به‌ هم‌ نزدیک‌ می ‌کنند و فضای‌ اتاق‌ را کوچک‌ می‌ نمایند. رنگ های‌ روشن‌ و شادی‌ مثل‌ آبی‌ کمرنگ‌ و سبز روشن،‌ فضا را بزرگتر نشان‌ می‌ دهند.

رنگ سبز اتاق خواب

رنگ سبز اتاق خواب

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us