مدل و ایده کتابخانه گوشه

یک راه عالی برای پرکردن گوشه ها با طبقات و کاربری های جالب ، مثلا کتابخانه

ایده کتابخانه چوبی٬ دکوراسیون کتابخانه٬ کتابخانه چوبی٬

گوشه های فضا هایی هستند که اغلب بی مصرف و دور از نظر ما میمانند , حال در نظر بگیرید 4 گوشه برای کتابخانه , فضای سبز و مکانی برای استراحت و کتابخانی طراحی کنیم . بخصوص که داریم از چوب برای ساخت کمد ها , شلف های اسلب تمام چوب و صندلی های راحت کنار میزی که از داخل کمد باز یا کشو مانند بیرون می آید .

 

 

 

 

WhatsApp us