سالنامه جشنهای ایرانی

سالنامه جشنهای ایرانی

سالنامه جشنهای ایرانی جشن ایرانیان٬ جشن های باستانی٬ نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠ 1فروردین عید نوروز 6فروردین روز امید ، روز شادباش نویسی 13 فروردین سیزده به در 19فروردین فروردینگان ابوریحان بیرونی در  التفهیم در پاسخ به این...
ماه آذر و جشن آذرگان

ماه آذر و جشن آذرگان

آذر ماه  به فرخندگی فرارسیدن جشن آذرگان انگیزه برگزاری جشن آذرگان فرخندگی هم نامی روز و ماه به نام ایزد آذر و بزرگداشت جایگاه آن دراندیشه ایرانیان. جایگاه آذر در فرهنگ ایران آذر در اوستا « آتَر/ آتَرش» و در پهلوی « آتُر / آتَخش » و در فارسی امروز...
نهم آذر ، آذر روز و جشن آذرگان

نهم آذر ، آذر روز و جشن آذرگان

جشن آذرگان آذر در اوستا « آتَر/ آتَرش» و در پهلوی « آتُر / آتَخش » و در فارسی امروز « آذر / آتش »است. آذر، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزداست برای همین گاه او را در شمار امشاسپندان آورده اند. در فرهنگ ایران، آتش یکی از پدیده‌های طبیعی ستودنی است چون گرمای زندگی را...
WhatsApp us