لحظه به لحظه با اخبار فاجعه امروز در منا ، اسامی برخی از کشته شدگان

لحظه به لحظه با اخبار فاجعه امروز در منا خدا به بازماندگان صبر دهد ، تنها کاری که از دستمان برمی آید دعا است . مدیریت سایت فن و هنر . تعداد کشته شده های ایرانی فاجعه منا به ۱۳۱ نفر رسید جدیدترین فهرست اسامی کشته شدگان ایرانی اخبار حوادث – رییس سازمان حج و زیارت...
WhatsApp us