تحریف تورات و انجیل

تحریف تورات و انجیل مقدمه عصمت انبیاء عصمت حضرت عیسی علیه السلام توحید تناقص بشارتها مقدمه ما مسلمانان عقیده داریم پیامبران گذشته که از جانب خدای تعالی مبعوث شده‌اند، همگی موحد بوده‌اند و کتاب‌هایی را که از جانب خداوند آورده‌اند، همه صحیح و موافق با مصلحت زمان آنها...

تورات

تورات تورات برگرفته از واژه «توره یا تورا» در زبان عبری است که یهودیان آن را ناموس یا شریعت می‌دانند. تورات کتاب مقدس یهودیان است و مشتمل بر پنج کتاب یا به عبارت دیگر، پنج سِفر است. این اسفار پنج‌گانه عبارت‌اند از:«سفر تکوین»، «سفر خروج»، «سفر اعداد»، «سفر لاویان» و...
WhatsApp us