روز جوان است…

روز جوان است…

روز جوان است… روز ۲۱ آگوست توسط سازمان ملل بعنوان روز جوان در نظر گرفته شده‌است .روز جوان روزی است که در تقویم کشورهای مختلف برای جوانان نام‌گذاری شده‌است. در جمهوری اسلامی ایران ۱۱ شعبان تقویم هجری قمری، روز میلاد علی‌اکبر فرزند حسین بن علی (سومین امام شیعیان)...
WhatsApp us