ميلاد حضرت علی (ع) مولای مسلمانان جهان

ميلاد حضرت علی (ع) مولای مسلمانان جهان

ترانه‌اي منتشر نشده از علی معلم

  آمد سروش آسمان / شادی كنيد ای شيعيان

 

سروده‌ای از رييس فرهنگستان هنر به مناسبت ميلاد حضرت علی (ع) مولای مسلمانان جهان منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، اشعاري از محمدعلي معلم‌دامغاني، رييس فرهنگستان هنر  به مناسبت ميلاد حضرت علي (ع) مولاي مسلمانان جهان منتشر شد.

 

اين سروده را با هم مي‌خوانيم:

 

يكي بود يكي نبود                         غير خدا هيشكي نبود

 

حالا هم هيچ شكي نيست             یکی هست و یکی نیست

 

تو درياي آفتاب و شن تو صحرا

 

تو شهري كه زاده شدن روزي علي و زهرا

 

يه جاي بي زرع و نخيل توي جبال فاران

 

نه چشمه نه رودخانه، صحرا و سوال باران

 

يكي بود و يكي نبود                                   زير گنبود كبود

 

يه خونه بود تو دره                                      خورشيد پيشش يه ذره

 

خونه نگو چراغ بود                                     بركة توي باغ بود

 

از بس كه آب و تاب داشت                           مثل عروس نقاب داشت

 

يه صورت اينجايي داشت كه گِل بود                يه اصل كبريایي داشت كه دل بود

 

مولد مرتضي بود                                       خونة خود خدا بود

 

خونه خدا مولد ولي، قبله زهرا و علي

 

خونه چيه خونه نگو يه كوه بود              يه كوه سبز و پايدار                يه كوه با شكوه بود

 

يه كوه در مرز غروب كه مروه طلوع بود

 

هميشه مركز اصول و مركز فروع بود

 

كوهي كه جاي هاجر و پناه اسمعيل بود

 

بن بست اوج دره بود و شاهراه ايل بود

 

ايل كه به دره مي‌رسيد خسته و هاج و واج بود

 

محتاج آب و دونه خونه خداي حاج بود

 

يعرب قحطان نمي‌گم قُصي امين آب بود

 

كلانتر زمزم پاك شيخ بني كلاب بود

 

سقايت و كلانتري يه روز رسيد به هاشم

 

همونكه فطرتش مي‌گفت يه روز بايد رها شم

 

از اولاد ابومناف هاشم يه جور هابيل بود

 

برادرش هر كي كه بود پنهان نكن قابيل بود

 

رقابت برادرا بار دگر شروع شد

 

دوباره ميراث اصول بهانه فروع شد

 

هر چيز و ميشه چاره كرد جنگ و نميشه چاره كرد

 

نامردم اون كسي كه رشته صلح و پاره كرد

 

كي بود مي‌گفت ياوه مي‌گفت بهشت و به بها ميدن

 

نه خير به بهونه ميدن حالا بپرس چرا ميدن؟

 

ازون كه ميگه به بها بپرس چقدر قيمتش

 

اگر كه گفت اينقدر بگو چقدر مكنتش

 

اگر كه داشت ازش بپرس حاصل كار خودته؟

 

شريك داري يا نداري دار و ندار خودته؟

 

اگر كه گفت از خودمه بگو باشه خودم چيه؟

 

آزادي تو يا بنده‌اي از خودمه خودم كيه؟

 

همش تو هستي و خودت يا كه داري لاف ميزني؟

 

اصلاً شريكي نداري حرف به انصاف مي‌زني؟

 

اگر خدايي باغ و داغ مال تو بها چيه؟

 

اگر خدا نيستي بپرس حق با تو هست يا كه نيه؟

 

بها همون بهونه است آخه بهشت همش بهاست

 

بهاشو هيشكي نداره بهونه بهشت خداست

 

حتي خودت گفتي بهشت و به بها نه ميدن

 

يعني بهاش بهانه‌ است مفتي به ماها نميدن

 

برو به ديدن خدا حال مريض و بونه كن

 

فكري به جال مرغاي بي بال و آب و دونه كن

 

خدا رو در بنده ببين يعني دلي رو شاد كن

 

بيگانه‌اي رو خويش كن ويرانه‌اي آباد كن

 

زنداني دلتنگ را از بند حبس زر بخر

 

بهر دگر زندانيان چيزي به رسم هديه بر

 

از جوش جنگ و حادثه حشر يتيم است اين طرف

 

شو تا رهايي بايدت ميساز كاري از شرف

 

از جور جوقي نابكار قحط است قسم اين ديار

 

آخر برآرد فقر و محنت از سر مردم دمار

 

دنيا به درد دين بخر دين را پي دنيا مده

 

شو خوب باش و بد مكن نشنيده‌اي كه بد بده

 

نذار كه پشتت به خدا بهونه كُشتي باشه

 

بهونه جهنمت از او فرامُشتي باشه

 

تو لنگ لوك پيزوري پهلون زر و زوري؟

 

واسه چي فكر ميكني هركاری كردي معذوري؟

 

يه ذره خير يه ذره شر دروغه ببُر و ببَر

 

 

 

ظلم به كسي نميكنه حساب ظلم و ميرسه

 

بيكسي ما رو نبين خدا پناه بيكسه

 

زندگيمون چه بد چه خوب عرض طلوع تا غروب

 

چقدر به خود غره شدي ماهوت خاك تابوت چوب

 

جناب فيل گذشت و جناب مور گذشت                  شب تنور گذشت و شب سمور گذشت

 

فداي مولد و مولود پاك ماه رجب                        به رغم مردم ناپاك روزگار عجب

 

نبهرگان كه خداوند عيش را كشتند                      به زهر فتنه يتيم قريش را كشتند

 

اگر نه كعبه يل هشت و چار را ميزاد                 براي دين ، علي و ذوالفقار را ميزاد

 

رسالت نبي و رحمت خدا گم بود                       غدير خم نه تمام غديرها خم بود

 

علي محمد و اين هر دو عين زهرا بود                علي ابوالحسنين والد دو شعرا بود

 

علي ، علي حسين و محمد بن علي                     علي است جعفر و موسي علي است عين علي

 

علي است آنكه فدا بود بهر پيغمبر                    علي است آنكه رضا بود از حي اكبر

 

علي است آنكه جواد است علي است آنكه علي است

 

علي است خود حسن و آن محمدي كه ولي است

 

هلاك دشمنشان از فزودن احباب                 به گور غاصبشان باد لعنت از هر باب

 

شب تولد مولاست شادمان باشيد                 و در پناه وي از كفر در امان باشيد

 

به شادكامي مولايمان امام زمان               بگو خداي محمد امان ز گيتي امان

 

 

امان اي خداي اي خدا اي خدا

 

شب تيره ابر از رخ مه گشا

 

تو اي خالق آسمان و زمين

 

به رحمت در احوال خلقان ببين

 

جهان خسته از اين ستم بارگي

 

ببين چاره‌مان گشته بي‌ چارگي

 

الهي بحق رسول امين

 

به زهراي از اهل سودا غمين

 

به حزن بتول از شب فتنه زاي

 

به فرمان مولا كه زهرا بپاي

 

به باران چشمان كوثر خدا

 

به صحرا و تن‌هاي بي‌ سر خدا

 

به فزت و برب خداوند صبر

 

به چشمه به دريا به بيابان به ابر

 

به بيماري غيرت بسته دست

 

به بالاي زينب در آن شهر پست

 

به اندوه شهزاده بي پدر

 

شب تار در هجر شمس و قمر

 

 

 

ببالاي والاي دخت علي

 

از او صولت مرتضي منجلي

 

كه اين تيره شب را به ما روز كن

 

به خور روزمان را دل افروز كن

 

 

 

آمد سروش آسمان                     شادي كنيد اي شيعيان

همين مژده شادي دهد               باد صبا از هر كران

تا كي است ناديده است آن             يا كي است نشنيده است اين

برجا زمين و آسمان                   اي مرگ كوران و كران

دريا به شادي دف زنان              با او درختان كف زنان

خندان و گريان برق و رعد         كوه و كمر چون ديگران

كعبه گريبان چاك زد                آب آسمان بر خاك زد

شادي جان سروران               سر برزد آن سرو روان

آن چشم حق را روشنا             جان و جنان مصطفا

آمد علي مرتضا                   كوري چشم كافران 

آمد كه تا خنجر كشد               از كافران كيفر كشد

صفدر شود صف بر كشد         زي سركشان سروران

آمد كه جاي مصطفي             خُسبد پي دين خدا

خود از ولي آيد ولا                در حضرت پيغمبران

مولا وصي مولا ولي            مولا علي مولا علي

اي مهر نور منجلي               فرمانده فرمانبران

شيعه لعنت به مَن ظَلَم كن          نفي سفله و ستم كن

لعنت به بد كيش باد                بيش باد بيش باد

بر مكر و تشويش باد              بيش باد بيش باد

بر ضارب نيش باد                بيش‌باد بيش‌باد

بر اهل آتيش باد                    بيش‌باد بيش باد

لعنت به نابكار لعنت هزار هزار

بر ظلم پايدار لعنت هزار هزار

بر كفر آشكار لعنت هزار هزار

بر سكر و بر خمار لعنت هزار هزار

بر ليل بي‌نهار لعنت هزار هزار

بر شرك بي‌شمار لعنت هزار هزار

 


 

منابع : جهت دریافت تصاویر به سایت آوینی مراجعه کنید 

منبع شعر :  www.farsnews.com

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

روز پدر گرامی باد ( اس ام اس ، عکس ، پیامک روز پدر )

 

روز پدر

ولادت حضرت علی sms روز پدر اس ام اس اس ام اس 94 اس ام اس امام علی

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم / خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

sms sms روز پدر تبریک ولادت حضرت علی sms روز پدر اس ام اس اس ام اس 94

اول از همه روز “مرد” به مردانی مبارک که :

غرور مردانگی اونها اجازه نمیده کسی اشکهاشون رو ببینه

کسانی که برابر زنان باید پاسخگوی عواطف باشند

کسانی که سختی و فشار زندگی رو تحمل میکنن و میریزن توی خودشون

و اونها رو تبدیل به یک لبخند میکنند تا خوانوادشون نگران چیزی نباشن .

و کسانی که هیچوقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنن .

اس ام اس امام علی اس ام اس براي روز پدر اس ام اس تبريك به همسر اس ام اس تبريك مرد اس ام اس تبريک اس ام اس تولد حضرت علي

باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم،

اما امشب همه جملات را فراموش کرده ام، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم .

پدرم روزت مبارک . . .

روز پدر 

پدرم

از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد

این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

 

بابا جون ، میدونم خیلی عذابت میدم ولی جوونیه و هزار جور شیطنت ،

شما به بزرگیه خودت ببخش و بدون که از تموم وجودم دوستت دارم . . .

 

بابا دوستت دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .

روز پدر مبارک . . .

اس ام اس روز شوهر اس ام اس روز مرد اس ام اس روز مرد جديد اس ام اس روز مرد خنده دار اس ام اس روز مرد سر کاری اس ام اس روز مرد

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک .

از صمیم قلب دوستت دارم . . .

 

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ،

جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد . . .

ضد حال اس ام اس روز مرد طنز اس ام اس روز پدر اس ام اس روز پدر 94 اس ام اس روز پدر

ای تو کعبه را نگین، یا امیر المؤمنین

ای تو خلقت را پدر، وی خلائق را امین

کن نظر از روی لطف، به تمام پدران

روز سیزده رجب، ای امیر مؤمنان

 

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

 

ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه و فرا رسیدن روز پدر را

خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم . . .

اردیبهشت ماه 94 اس ام اس روز پدر و مرد اس ام اس ضدحال تبریک روز مرد اس ام اس مخصوص روز مرد اس ام اس مخصوص روز پدر

مکه پر شور و شعف ، کعبه می گیرد شرف

قبله را قبله نما ، آمده میر نجف

 

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب،

مبارک باد . . .

 

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

 

اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی روزت مبارک . . .

 

روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم

روز پدر مبارک . . .

پیام تبریک جدید روز مرد و روز پدر سال ۹۴

اردیبهشت ۱۳۹۴روز پدر 94 – روز مرد 94

 اس ام اس مناسبتی اس ام اس های خنده دار اس ام اس های خنده دار روز مرد اس روز مرد و روز پدر

پیامک روز پدر 94

پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون

با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندون

هر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها

هنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا . . .

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی

و… بسیار سخت است … پدرم روزت مبارک . . .

 

پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه

سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که

برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خیالت برایم تکیه گاه است ، روزت مبارک . . .

روز پدر گرامی باد ( اس ام اس ، پیامک روز پدر )

 

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد

که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . .

 

روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم

(هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم!)

سال 94

عناوین روزنامه های امروز

روز پدر مبارک باد

 

سال 94 چند روز تعطیل رسمی داریم؟

 

ماه رمضان بر اساس تقویم رسمی، از روز 28 خرداد آغاز می شود و یکشنبه 14 تیر شب قدر اول، سه شنبه 16 تیر شب قدر دوم را در پیش داریم و روز چهارشنبه17 ام تیر شهادت حضرت علی (ع) است و پنجشنبه نیز سومین شب قدر خواهد بود.
اگر قصد برنامه ریزی برای سال 94 را دارید خوب است بدانید که در سال آینده در مجموع 27 روز تعطیل رسمی است و برای مسافرت های تابستانی هم باید به فکر ذخیره مرخصی باشید چون تابستان کم تعطیلاتی در پیش است.

به گزارش عصرخبر، نخستین موضوعی که برای خیلی ها جالب توجه است اطلاع از وضعیت تعطیلات نوروزی است تا مردم بتوانند برنامه ریزی برای ایام عید داشته باشند.

ساعت دو 15 دقیقه 11 ثانیه روز شنبه اول فروردین سال 94 آغاز می شود و دور اول تعطیلات نوروزی تا سه شنبه ،چهارم فروردین ادامه دارد.

دور دوم این تعطیلات از روز چهارشنبه 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی آغاز می شود و تا جمعه 14 فروردین ادامه خواهد یافت ، بر این اساس روز طبیعت پنجشنبه است و روز شنبه 15 فروردین هم نخستین روز مدارس خواهد بود.

البته تا روز شنبه 12 اردیبهشت خبری از تعطیلات نیست و البته شنبه 26 فروردین هم مبعث پیامبر است و تعطیل رسمی.

تعطیلات سه روزه ای در خرداد قرار دارد ، که مناسبت آن ها، روز نیمه شعبان و ولادت امام عصر(عج) در چهارشنبه 13 خرداد و پنجشنبه و جمعه نیز رحلت امام(ره) و سالگرد قیام 15 خرداد است.

ماه رمضان بر اساس تقویم رسمی، از روز 28 خرداد آغاز می شود و یکشنبه 14 تیر شب قدر اول، سه شنبه 16 تیر شب قدر دوم را در پیش داریم و روز چهارشنبه17 ام تیر شهادت حضرت علی (ع) است و پنجشنبه نیز سومین شب قدر خواهد بود.

اگر ماه رمضان مطابق با تقویم رسمی باشد تعطیلات سه روزه ای در پایان ماه رمضان قرار دارد و شنبه 27 و یکشنبه 28 تیر ایام تعطیل به مناسبت عید فطر است و این سه روز تنها تعطیلات پیوسته فصل تابستان خواهد بود.

سال 94 چند روز تعطیل رسمی داریم؟

سال 94

در سال 94 دو روز سه شنبه تعطیل است که موضوع هر دو امام ششم شیعیان است به عبارتی سه شنبه 20 مرداد شهادت امام صادق(ع) و سه شنبه 8 دی ولادت امام صادق (ع) و میلاد پیامبر دو تعطیلی سه شنبه در سال آینده است.

جالب است بدانید که شهریور سال 94 تنها ماه بدون تعطیلی است و اگر بنای مسافرت دارید باید برای مسافرت های شهریور به فکر ذخیره مرخصی باشید.

در ماه مهر دو عید بزرگ قرار دارد،عید قربان 5شنبه دوم مهر و عید غدیرخم روز جمعه دهم مهر است.

مناسبت دیگری که اطلاع از آن برای برنامه ریزی مردم جهت شرکت در مراسم های آن اهمیت دارد تاسوعا و عاشورای حسینی است که اولی در روز جمعه اول آبان و عاشورا هم در روز شنبه دوم آبان قرار گرفته است.

مناسبت های مذهبی پایان صفر هم به این شکل است که روز چهارشنبه 11 آذر به مناسبت اربعین حسینی تعطیل است و روز پنجشنبه 19 آذر رحلت پیامبر اکرم ، و روز شنبه شهادت شهادت امام رضا(ع) خواهد بود.

تنها تعطیلی ماه بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی است که 5شنبه روزی است.

یک ماه بعد هم آخرین تعطیلی سال 94 در روز یکشنبه 23 اسفند را خواهیم داشت که سالروز شهادت حضرت زهرا(س) است.

پایان بخش سال 94 هم روز ملی صنعت نفت است که شنبه خواهد بود.

WhatsApp us