حاجی فیروز، پیک خوش‌خبر بهار

حاجی فیروز، پیک خوش‌خبر بهار

حاجی فیروز، با آن لباس قرمز و چهره‌ی سیاه و دایره‌ی زنگی، از دیرباز پیک خوش‌خبر بهار و نویددهنده‌ی سال نو در فرهنگ ایرانی بوده است. حاجی فیروزه ریشه‌ی تاریخی: ریشه‌ی دقیق حاجی فیروز در هاله‌ای از ابهام است، اما برخی او را با “پرهیزگار” یا...
عید نوروز و حاجی فیروزه + تاریخچه عمو نوروز و حاجی فیروز

عید نوروز و حاجی فیروزه + تاریخچه عمو نوروز و حاجی فیروز

عید نوروز و حاجی فیروزه شعر درمورد حاجی فیروز,شعر های حاجی فیروز تاریخچه عمو نوروز و حاجی فیروز عمو نوروز و حاجی فیروز اصلا فرعی نیستند ، خیلی هم اصلی اند . داستان عمو نوروز ، داستانی عاشقانه است . عمو نوروز منتظر زنی است . آنها می خواهند با هم ازدواج کنند . این...
WhatsApp us