سه و نيم ساعت آتش در انبار ١٠ هكتاري چوب

سه و نيم ساعت آتش در انبار 10 هكتاري چوباعتماد| ظهر ديروز زبانه‌هاي آتش يك انبار 10‌هزار متري چوب را در خيابان فداييان اسلام تهران بلعيد. اين آتش‌سوزي كه از ساعت 12:30 ظهر ديروز آغاز شد به دليل باد شديد به سرعت به كل انبار چوب سرايت كرد و اطفاي آن بيش از سه ساعت‌و‌نيم...
WhatsApp us