حسین لرزاده درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران

حسین لرزاده درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ حسین لرزاده درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران دستان ماست که قطع می شوند! اشاره: در ماههای آخر سال ۸۱، سیدمحمد خاتمی رئیس...
WhatsApp us