۲۰ دی ماه سالروز کشته شدن میرزا تقی‌خان امیر کبیر

سالروز کشته شدن میرزا تقی‌خان امیر کبیر به مناسبت ۲۰ دی ماه سالروز کشته شدن میرزا تقی‌خان امیر کبیر؛ دانش آموزان کاشانی قتلگاه امیر کبیر را گل باران کردند به مناسبت ۲۰ دی ماه سالروز کشته شدن میرزا تقی خان امیر کبیر صبح امروز شنبه بیست و یکم دی ماه دانش آموزان مدرسه...
میرزا تقی‌خان امیركبیر

میرزا تقی‌خان امیركبیر

میرزا تقی‌خان امیركبیر امروز بیستم دی ماه 1394 سالروز قتل امیرکبیر ایران است . امروز سالروز شهادت امیرکبیر ميرزا تقی خان فراهانی می باشد که درجمعه بيستم دی ماه 1230درحمام فین کاشان به شهادت رسید. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی  (زاده: ۱۱۸۶ اراک، درگذشته:۲۰ دی ۱۲۳۰ کاشان)...
WhatsApp us