الگوریتم خوارزمی 

الگوریتم خوارزمی 

اعدادی که به اعداد انگلیسی شناخته میشوند ابداع دانشمند، ریاضیدان ، ستاره‌شناس،فیلسوف ومورخ ایرانی، خوارزمی بوده است. تصویر : برابری هر عدد با تعداد زوایای...
درباره خوارزمی ( زندگینامه و معرفی کتب + عکس )

درباره خوارزمی ( زندگینامه و معرفی کتب + عکس )

خوارزمی ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی (زاده حدود سال ۷۸۰ میلادی و درگذشته ۸۵۰ میلادی) ریاضیدان، ستاره‌شناس، فیلسوف، جغرافیدان ومورخ شهیر ایرانی  در دوره عباسیان است. وی در حدود سال ۷۸۰ میلادی (قبل از ۱۸۵ قمری)  در خوارزم زاده شد. ابن ندیم و قفطی اصالت او را از خوارزم...
ریاضیات در جهان اسلام

ریاضیات در جهان اسلام

ریاضیات در جهان اسلام به شیوه رسمی و مدون با محمد بن موسی خوارزمی آغاز گردید. در آثار خوارزمی سنت‌های ریاضی در یونان، ایران و هند با هم ترکیب شده‌است. مهم‌ترین اثر خوارزمی، الجبر و المقابله است. پس از خوارزمی، ابویوسف کندی به تکمیل جبر روی آورد. در عصر ترجمه، آثار...
WhatsApp us