وب سایت فن و هنر و مهارت – داریوش شایگان درگذشت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران زمین و جهان

 داریوش شایگان داریوش شایگان (زادهٔ ۱۳ بهمن ۱۳۱۳ در تبریز – درگذشتهٔ ۲ فروردین ۱۳۹۷ در تهران) هنر شناس و اندیشمند معاصر ایرانی بود. غالب آثار شایگان بهزبان فرانسه و در حوزهٔ فلسفهٔ تطبیقی بود. داریوش شایگان از جمله فیلسوفانی بود که نثر فرانسهٔ وی در کتاب‌های درسی...
WhatsApp us