نکات مهم در  طراحی دکوراسیون، نشیمن و طراحی داخلی

نکات مهم در طراحی دکوراسیون، نشیمن و طراحی داخلی

طراحی و نکات مهم درباره دکوراسیون اتاق نشیمن 

دکتر فاطمه کاتب نویسنده
دکتر فاطمه کاتب نویسنده

از کتاب : 

نام کتاب :101 اتاق نشیمن        نویسنده : دکتر فاطمه کاتب

نکات مهم در  طراحی دکوراسیون، نشیمن و طراحی داخلی و تزیین اتاق نشیمن
گالری عکس از تزیین و چیدمان اتاق پذیرایی و نشیمن

سلام در این بخش شما می‌توانید خلاصه ای کوتاه از کتاب خانم کاتب و نمونه های جدید از طراحی دکوراسیون داخلی را مشاهده فرمایید . 

برای افزودن طرح یا رنگ، در مقیاس های کوچک به محیط تان،کوسن ها بهترین انتخاب اند. کوسن نیاز زیادی به پارچه ندارد. به این خاطر می توانید در پارچه فروشی ها به دنبال کناره های پارچه های ته توپ بگردید تا قیمت شان هم برای تان ارزان تمام شود.مخصوصا اگر طرح شما مصالح مدرنی را طلب کند که اغلب قیمت شان بالاست این پیشنهاد خوبی برای شماست.

دریک نگاه:

با استفاده از دو رنگ با زمینه های مختلف که بر جزییات طرح تاکید و آن ها را برجسته می کند و البته به سادگی آرام بخش محیط لطمه نزند، می شود طرحی خنثی را از حالت سادگی درآورد. رنگ آمپری تک رنگ فضای کمینه گرای ژاپنی را یادآوری می کند که این تداعی می تواند با مبلمانی کاملا شرقی تشدید شود.

دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن

خانه ات را بزرگ نشان بده

دکوراسیون منزل

خانه ات را بزرگ نشان بده

ندا احمدلو

مشکلهایی که ما این روزها در بیشتر آپارتمانها با آن روبه رو هستیم، به خاطر فضای کوچک آپارتمان نیست؛ بلکه به دلیل عدم مدیریت یا بهتر بگویم، رعایت نکردن اصول صحیح چیدمان است. ما باید هنگام چیدن وسایل یک خانه، به مخاطبان آن توجه کنیم و ببینیم چند نفر و با چه سن و سالی قرار است در آن خانه زندگی کنند تا بتوانیم بهترین برنامهریزی را برای عملکرد فضا انجام دهیم.« اینها، بخشی از گفته های دکتر فاطمه کاتب است که دکترای معماری را از دانشگاه UCE انگلستان گرفته و زمانی به عنوان اولین زن رییس دانشگاه در ایران در دانشگاه هنر اصفهان مشغول فعالیت بوده و حاال عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا و رییس انجمن پژوهشهای آموزشی ایران است.

در خانه سالم این هفته، پای حرفهای او نشستهایم تا بفهمیم چگونه آدم میتواند به همان اندازه که از یک موسیقی یا شعر زیبا لذت میبرد، از چیدمان زیبای فضای داخلی خانهاش هم به وجد بیاید؟!  خانه باید محل آرامش باشد و وقتی که ما خسته از کار روزانه به خانه برمیگردیم، آنجا را امنترین جای دنیا بدانیم. در حالی که بسیاری از بینظمی ها در چیدمان وسایل خانه، نه تنها به ما آرامش نمیدهد، بلکه باعث تنشهایعصبی و ناراحتیهای روانی ما هم میشود. دکتر کاتب در این زمینه میگوید: »سالهاست که بحث تاثیر فضا بر روان انسانها در جامعه ما مورد غفلت قرار گرفته است. یعنی اینکه ما نمیدانیم با چیدمان، رنگ و نور نامناسب چقدر میتوانیم روحیه خودمان و فرزندانمان را خراب کنیم و حتی باعث بیمار شدن اعضای خانوادهمان شویم. میپرسید چطور؟

خب، ما وقتی ماهها و سالها از یک رنگ و نور نامناسب در محیط زندگیمان استفاده میکنیم، میتوانیم بستری برای ابتالی اعضای خانوادهمان به انواع ناراحتیهای چشمی فراهم آوریم. وقتی نمیدانیم که افراد در سنین باالتر به دلیل از دست دادن سلامت چشمشان به نور بیشتری نیاز دارند و وقتی با دانش معماری داخلی آشنا نیستیم و تنها به پیروی از بازار و مد و متاسفانه گاهی چشم و همچشمی خرید میکنیم، فضای ناسالمی در محیط زندگی به وجود میآوریم که نتیجهاش میشود رشد روزافزون افسردگی و کسالت در جامعه.

« شاید بد نباشد قبل از هزینه کردن برای نقاشی یا نورپردازی محیط خانهتان، با یک طراح داخلی مشورت کنید چون احتماال هزینه این کار به مراتب کمتر از هزینه از دست دادن سالمت بار؟ ما نباید برای سالی یک دو بار میهمانی، یک فضا را به میهمانخانه اختصاص بدهیم و خودمان و فرزندانمان در فضای کوچکتر و محدودتری زندگی کنیم. خانواده و بچهها باید هنگام چیدمان در اولویت باشند. مثال یک خانواده 2 یا 3 نفره نباید یک میز ناهارخوری 12 نفره بخرند که شاید سالی یک بار میهمانی پشت آن بنشیند. شما باید بیشترین فضای خانه را متعلق به خودتان بدانید و فکر دیگری برای میهمانیهایتان بکنید. مثال اینکه یک میز 12 نفره صفحهای بخرید که روی دیوار نصب میشود و هنگامی که به آن نیاز دارید میتوانید آن را برگردانید و از آن به عنوان میز استفاده کنید. استفاده از میز و صندلیهای تاشو در آپارتمانهای کوچک امروزی یک ضرورت است.« او توصیه های کاربردی و جالبی نیز درباره چیدمان اتاقخواب در خانه های کوچک دارد: »در زندگیسنتی ایرانی، مردم از یک اتاق برای چند عملکرد استفاده میکردند. مثال شبها رختخوابشان را در اتاق پهن میکردند و آنجا را اتاق خواب میدانستند و صبحها همان رختخواب را جمع میکردند و به عنوان پشتی، پشت میهمان میگذاشتند و به این ترتیب، آنجا تبدیل به اتاق میهمانشان میشد. پس اگر قرار است که ما صبحها از اتاقمان به عنوان اتاق کار استفاده کنیم، نباید تخت و پاتختی دستوپاگیر درون آن قرار دهیم و اگر هم دوست نداریم مانند قدیمیها از لحاف و تشک استفاده کنیم، میتوانیم انواع کاناپه های تختخوابشو یا تختهایی که روی دیوار جمع میشوند و با عنوان تخت کمجا در بازار موجود هستند را بخریم و به این ترتیب بهترین استفاده را از فضای اتاق خوابمان بکنیم.

« چیدمان براساس سن افراد خانواده گاهی وقتها ما کلی پول خرج میکنیم و وقت میگذاریم و وسایل خانه میخریم، بدون اینکه سن و سال افراد خانواده را مورد توجه قرار دهیم. دکتر کاتب معتقد است که توجه به مخاطبان خانه و وسایل درون آن بسیار مهم است:

» چیدمان باید متناسب با افراد خانواده برنامه ریزی شود. مثال طراحی فضاهای نوک تیز و زاویه دار و دمدست گذاشتن وسایل برقی و خطرناک در خانه هایی که بچه کوچک در آنها هست، اصالا درست نیست.

یا اینکه طراحی کفپوش خانه هایی که سالمندان در آنها زندگی میکنند باید به گونهای باشد که این عزیزان روی آنها سر نخورند.«

وقتی داشتم با دکتر کاتب درباره چیدمان اصولی منزل صحبت میکردم، او به یک نکته تامل برانگیز اشاره کرد:

»فرهنگ جهیزیه دادن فرهنگ و فکر عالیای است و فکر جهیزیه دادن به خاطر کمک کردن به 2 نفر برای تشکیل یک زندگی جدید با برخی وسایل اولیه است. اما متاسفانه این روزها پدر و مادر و حتی خود عروس خانم، بدون توجه به فضایی که قرار است در آن زندگی کند، انواع وسایل برقی یا چوبی را میخرند و یک عمر به جای اینکه چیدمان در خدمت آنها باشد، آنها در خدمت چیدمان قرار میگیرند و مجبور میشوند که وقت زیادی از روزشان را به تمیز و گردگیری کردن این وسایل اختصاص دهند و مدام مراقب باشند که آنها آسیب نبینند.

« این در حالی است که اگر هنگام خرید جهیزیه، فضای داخلی منزل مورد توجه قرار بگیرد، این چیدمان است که در خدمت ما قرار میگیرد و اسباب راحتی و آرامشمان را به وجود میآورد. دکتر کاتب حرفش را اینطور ادامه داد که:

»ما داریم به طور خطرناکی از خرید مبلمان زاید رنج میبریم. خطرناک به دلیل اینکه این وسایل برایمان آلودگی بصری ایجاد میکنند و میتوانند به مرور زمان انواع ناراحتیهای روانی را برایمان به وجود بیاورند.

« تاثیر رنگ و نور به عقیده دکتر کاتب، ما نباید نقش رنگ و نور مناسب را در تغییر فضای محیط زندگیمان نادیده بگیریم: »کسی که دانش معماری داخلی داشته باشد، میتواند با استفاده از رنگ و نورپردازی مناسب، یک فضای کوچک را تبدیل به یک فضای بزرگ کند. یک خانه با سقف کوتاه را طوری رنگآمیزی کند که بلند به نظر برسد. پنجرههای کوتاه را بلند کند یا به خانه های کمنور و بی روح، گرما ببخشد.

« جسم و روانتان خواهد بود. قبول ندارید؟ تغییر کاربری در چیدمان اصولی بیشتر مردم فکر میکنند که وقتی صحبت از یک چیدمان  دکوراسیون صحیح و اصولی میشود، منظور، هزینه کردن زیاد و خریدن وسایل جدید است. در صورتی که اصالا اینطور نیست و ما میتوانیم با تغییر کاربری وسایل قدیمی یا فروش آنهایی که دیگر نیازشان نداریم، هم محیط بازتری در خانهمان به وجود بیاوریم و هم اندکی درآمدزایی داشته باشیم. شاید باورتان نشود اگر بگویم وقتی وارد دفتر کار دکتر کاتب شدم، دیدم که ایشان روی پایههای چرخ خیاطی قدیمیاش یک صفحه سنگی انداخته و دارد به عنوان میز کار از آن استفاده میکند.

شاید ما هم بتوانیم کامپیوتر قدیمی و میز جاگیرمان را بفروشیم و به جایش یک لپتاپ بخریم و از فضای میز کامپیوترمان استفادههای دیگری بکنیم. چراغ مطالعه هم میتواند به جای میز، روی دیوار نصب شود و خیلی کارهای دیگر از این قبیل میتواند فضای خانه را بزرگتر از آنچه که هست، نشان بدهد.

چیدمان باید در خدمت ما باشد دکتر کاتب اعتقاد دارد که ما باید هنگام برنامه ریزی برای چیدمان خانه مان، این نکته را در نظر بگیریم که بیشترین جایی که قرار است خودمان از آن استفاده کنیم، کجاست و بیشترین فضا، ارزش و احترام را هنگام چیدمان وسایل خانه به خودمان اختصاص دهیم:

»ما باید ببینیم که قرار است سالی چند بار میهمان داشته باشیم؛ یک بار؟ دو بار؟ سه استفاده از میز و صندلی های تاشو در آپارتمانهای کوچک امروزی یک ضرورت است .

دکتر کاتب شماره دویست وهشتاد شنبه نه مرداد هشتادونه خانه سالم 5 1 یک پاتختی کوچک چندکشویی را در گوشهای از اتاقتان بگذارید و لوازم اضافیتان را درون آن قرار دهید.

برای برقراری نظم بیشتر میتوانید تکهای از پارچه روتختی تان را تهیه کنید و روی این پاتختی بیندازید.

2 برای اینکه شلوغی میز کار یا کامپیوترتان به چشم نیاید، با یک تکه چوب نازک رنگی یا پارچه، فضای میز کار و تختخوابتان را از هم جدا کنید.

3 میز و تختخواب با چوب تیره رنگ، انتخاب های مناسبی برای اتاق خواب نیستند.

هر چه لوازم چوبی درون اتاقتان رنگ روشنتری داشته باشند، کمتر کثیفی ناشی از گردوغبار یا جای انگشتان را نشان میدهند.

4 سعی کنید در اتاق خوابتان تلویزیون و دستگاه پخش فیلم قرار ندهید. سی دی ها و نوارهای ویدیویی کنار میز تلویزیون، فضای اتاق خوابتان را بسیار آشفته نشان میدهد.

5 بیشتر متخصصان توصیه میکنند که شبها در محیطی کامال تاریک و آرام بخوابیم. بنابراین برای داشتن یک خواب آرام و رهایی از دست وسایل اضافی بهتر است قید گذاشتن چراغ خواب یا آباژور را داخل اتاق خوابتان بزنید.

6 از فضای زیر تختخوابتان نهایت استفاده را بکنید و لباس و صندلهای اضافه و حتی کیفتان را آنجا قرار دهید.

7 به جای اینکه وسایلتان را به خاطر کمبود جا، این طرف و آن طرف اتاق پرتاب کنید، چند قفسه چوبی دردار، همرنگ تخت یا کمدتان روی دیوار نصب کنید تا نظم بیشتری به اتاق خوابتان ببخشید.

منبع: ریدرزدایجست  ترجمه: ندا احمدلو  7 نکته درباره چیدمان اتاق خواب خانه آرایی

نوید شریفی

دکوراسیون خانه های کوچک به روایت دکتر فاطمه کاتب دکترای معماری داخلی خانه ات را بزرگ نشان بده!

 

 

داروخانه ندا چیذر مشاوره رایگان پوست و مو محصوالت مراقبت از پوست کامرانیه، چیذز، میدان ندا، ابتدای بلوار عسگری درمانگاه ندا تلفن: 22674747 اطالعیه قابل توجه بیماران دیابتی سراسر کشور توزیع رایگان دستگاه تست قندخون با گارانتی مادامالعمر با عضویت در همیاران خیراندیش از تسهیالت ویژه اعضا استفاده نمایید. همیاران خیراندیش حامی کودکان دیابتی نیازمند در سراسر کشور اولین مرکز عرضه تخصصی محصوالت غذایی رژیمی- دیابتی دعوت به همکاری عالقمندان در شهرستان ها به عنوان همیار تلفنهای تماس 44668706-7 آدرس فروشگاه مرکزی: اکباتان، فاز1، سوپر6، طبقه همکف، پالک3، )شهرکوند( www.diabetyaran.com داروخانه آواطب آتیساز موسس و مسئول فنی: خانم دکتر لیال مخبر مسوول بخش زیبایی و آرایشی: اشرف نیساری کلیه محصوالت بهداشتی و سلولزی با 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه میگردد اتوبان چمران، شهرک آتی ساز، مجتمع تجاری آتیساز طبقه دوم، پالک 17 تلفن: 22341474 – 22342226 – 22345915 داروخانه و دراگاستور شبانهروزی یاسان تهیه داروهای تک نسخهای، هالل احمر، شفایاب، نور تهیه کلیه داروهای کمیاب لوازم آرایشی، بهداشتی، ارتوپدی ساخت داروهای ترکیبی تایید اینترنتی نسخ گرانقیمت تامین اجتماعی تلفن: 22272157 فکس: 22250989 خیابان دکتر شریعتی، باالتر از بیمارستان مفید داروخانه شبانهروزی دکتر مغیثی )واقع در مرکز رماتیسم ایران( * داروهای تخصصی و فوقتخصصی * تکنسخهای، تجهیزات پزشکی * ساخت داروهای ترکیبی * لوازم آرایشی و بهداشتی * لوازم ارتوپدی خیابان کارگر شمالی، باالتر از پمپ بنزین، کوچه شهید خسروی، پالک 79، تلفن: 88639076

دکوراسيون خانه‌

دکوراسيون خانه‌

خانه‌ات را بزرگ نشان بده!

خانه‌ات را بزرگ نشان بده!

دکوراسيون خانه‌ های کوچک به روايت دکتر فاطمه کاتب دکترای معماری داخلي
 

مشکل‌هايی که ما اين روزها در بيشتر آپارتمان‌ها با آن روبه‌رو هستيم، به خاطر فضاي کوچک آپارتمان نيست؛ بلکه به دليل عدم مديريت يا بهتر بگويم، رعايت نکردن اصول صحيح چيدمان است. ما بايد هنگام چيدن وسايل يک خانه، به مخاطبان آن توجه کنيم و ببينيم چند نفر و با چه سن و سالي قرار است در آن خانه زندگي کنند تا بتوانيم بهترين برنامه‌ريزي را براي عملکرد فضا انجام دهيم.» اينها، بخشي از گفته‌هاي دکتر فاطمه کاتب است که دکتراي معماري‌‌اش را از دانشگاه UCE انگلستان گرفته‌ و زماني به عنوان اولين زن رييس دانشگاه در ايران در دانشگاه هنر اصفهان مشغول فعاليت بوده‌ است. پاي حرف‌هاي او نشسته‌ايم تا بفهميم چگونه آدم مي‌تواند به همان اندازه که از يک موسيقي يا شعر زيبا لذت مي‌برد، از چيدمان زيباي فضاي داخلي خانه‌اش هم به وجد بيايد؟!
خانه بايد محل آرامش باشد و وقتي که ما خسته از کار روزانه به خانه برمي‌گرديم، آنجا را امن‌ترين جاي دنيا بدانيم. در حالي که بسياري از بي‌نظمي‌ها در چيدمان وسايل خانه، نه تنها به ما آرامش نمي‌دهد، بلکه باعث تنش‌هاي‌عصبي و ناراحتي‌هاي رواني ما هم مي‌شود. دکتر کاتب در اين زمينه مي‌گويد: « سال‌هاست که بحث تاثير فضا بر روان انسان‌ها در جامعه ما مورد غفلت قرار گرفته است. يعني اينکه ما نمي‌دانيم با چيدمان، رنگ و نور نامناسب چقدر مي‌توانيم روحيه خودمان و فرزندان‌مان را خراب کنيم و حتي باعث بيمار شدن اعضاي خانواده‌مان شويم. مي‌پرسيد چطور؟ خب، ما وقتي ماه‌ها و سال‌ها از يک رنگ و نور نامناسب در محيط زندگي‌مان استفاده مي‌کنيم، مي‌توانيم بستري براي ابتلاي اعضاي خانواده‌مان به انواع ناراحتي‌هاي چشمي فراهم آوريم. وقتي نمي‌دانيم که افراد در سنين بالاتر به دليل از دست دادن سلامت چشم‌شان به نور بيشتري نياز دارند و وقتي با دانش معماري داخلي آشنا نيستيم و تنها به پيروي از بازار و مد و متاسفانه گاهي چشم و هم‌چشمي خريد مي‌کنيم، فضاي ناسالمي در محيط زندگي به وجود مي‌آوريم که نتيجه‌اش مي‌شود رشد روزافزون افسردگي و کسالت در جامعه .»
شايد بد نباشد قبل از هزينه کردن براي نقاشي يا نورپردازي محيط خانه‌تان، با يک طراح داخلي مشورت کنيد چون احتمالا هزينه‌ اين کار به مراتب کمتر از هزينه از دست دادن سلامت جسم و روان‌تان خواهد بود. قبول نداريد؟

تغيير کاربری در چيدمان اصولی
 

بيشتر مردم فکر مي‌کنند که وقتي صحبت از يک چيدمان صحيح و اصولي مي‌شود، منظور، هزينه کردن زياد و خريدن وسايل جديد است. در صورتي که اصلا اين‌طور نيست و ما مي‌توانيم با تغيير کاربري وسايل قديمي يا فروش آنهايي که ديگر نيازشان نداريم، هم محيط بازتري در خانه‌مان به وجود بياوريم و هم اندکي درآمدزايي داشته باشيم. شايد باورتان نشود اگر بگويم وقتي وارد دفتر کار دکتر کاتب شدم، ديدم که ايشان روي پايه‌هاي چرخ خياطي قديمي‌اش يک صفحه سنگي انداخته و دارد به عنوان ميز کار از آن استفاده مي‌کند. شايد ما هم بتوانيم کامپيوتر قديمي و ميز جاگيرمان را بفروشيم و به جايش يک لپ‌تاپ بخريم و از فضاي ميز کامپيوترمان استفاده‌هاي ديگري بکنيم. چراغ مطالعه هم مي‌تواند به جاي ميز، روي ديوار نصب شود و خيلي کارهاي ديگر از اين قبيل مي‌تواند فضاي خانه را بزرگ‌تر از آنچه که هست، نشان بدهد.

چيدمان بايد در خدمت ما باشد
 

دکتر کاتب اعتقاد دارد که ما بايد هنگام برنامه‌ريزي براي چيدمان خانه‌مان، اين نکته را در نظر بگيريم که بيشترين جايي که قرار است خودمان از آن استفاده کنيم، کجاست و بيشترين فضا، ارزش و احترام را هنگام چيدمان وسايل خانه به خودمان اختصاص دهيم: «ما بايد ببينيم که قرار است سالي چند بار ميهمان داشته باشيم؛ يک بار؟ دو بار؟ سه بار؟ ما نبايد براي سالي يک دو بار ميهماني، يک فضا را به ميهمان‌خانه اختصاص بدهيم و خودمان و فرزندان‌مان در فضاي کوچک‌تر و محدودتري زندگي کنيم. خانواده و بچه‌ها بايد هنگام چيدمان در اولويت باشند. مثلا يک خانواده 2 يا 3 نفره نبايد يک ميز ناهارخوري 12 نفره بخرند که شايد سالي يک بار ميهماني پشت آن بنشيند. شما بايد بيشترين فضاي خانه را متعلق به خودتان بدانيد و فکر ديگري براي ميهماني‌هايتان بکنيد. مثلا اينکه يک ميز 12 نفره صفحه‌اي بخريد که روي ديوار نصب مي‌شود و هنگامي که به آن نياز داريد مي‌توانيد آن را برگردانيد و از آن به عنوان ميز استفاده کنيد. استفاده از ميز و صندلي‌هاي تاشو در آپارتمان‌های کوچک امروزي يک ضرورت است.»
او توصيه‌های کاربردی و جالبی نيز درباره چيدمان اتاق‌خواب در خانه‌هاي کوچک دارد: «در زندگی سنتی ايرانی ، مردم از يک اتاق براي چند عملکرد استفاده مي‌کردند. مثلا شب‌ها رختخواب‌شان را در اتاق پهن مي‌کردند و‌ آنجا را اتاق خواب مي‌دانستند و صبح‌ها همان رختخواب را جمع مي‌کردند و به عنوان پشتي، پشت ميهمان مي‌گذاشتند و به اين ترتيب، آنجا تبديل به اتاق ميهمان‌‌شان مي‌شد. پس اگر قرار است که ما صبح‌ها از اتاق‌مان به عنوان اتاق کار استفاده کنيم، نبايد تخت و پاتختي دست‌وپاگير درون آن قرار دهيم و اگر هم دوست نداريم مانند قديمي‌ها از لحاف و تشک استفاده کنيم، مي‌توانيم انواع کاناپه‌های تختخواب‌شو يا تخت‌هايي که روي ديوار جمع مي‌شوند و با عنوان تخت کم‌جا در بازار موجود هستند را بخريم و به اين ترتيب بهترين استفاده را از فضاي اتاق خواب‌مان بکنيم.»
چيدمان براساس سن افراد خانوادهگاهي‌وقت‌ها ما کلي پول خرج مي‌کنيم و وقت مي‌گذاريم و وسايل خانه مي‌خريم، بدون اينکه سن و سال افراد خانواده را مورد توجه قرار دهيم. دکتر کاتب معتقد است که توجه به مخاطبان خانه و وسايل درون آن بسيار مهم است: «چيدمان بايد متناسب با افراد خانواده برنامه‌ريزي شود. مثلا طراحي فضاهاي نوک تيز و زاويه‌دار و دم‌دست گذاشتن وسايل برقي و خطرناک در خانه‌هايي که بچه کوچک در آنها هست، اصلا درست نيست. يا اينکه طراحي کفپوش خانه‎هايي که سالمندان در آنها زندگي مي‌کنند بايد به گونه‌اي باشد که اين عزيزان روي آنها سر نخورند.»
وقتي داشتم با دکتر کاتب درباره چيدمان اصولي منزل صحبت مي‌کردم، او به يک نکته تامل‌برانگيز اشاره کرد: «فرهنگ جهيزيه دادن فرهنگ و فکر عالي‌اي است و فکر جهيزيه دادن به خاطر کمک کردن به 2 نفر براي تشکيل يک زندگي جديد با برخي وسايل اوليه است. اما متاسفانه اين روزها پدر و مادر و حتي خود عروس خانم، بدون توجه به فضايي که قرار است در آن زندگي کند، انواع وسايل برقي يا چوبي را مي‌خرند و يک عمر به جاي اينکه چيدمان در خدمت آنها باشد، آنها در خدمت چيدمان قرار مي‌گيرند و مجبور مي‌شوند که وقت زيادي از روزشان را به تميز و گردگيري کردن اين وسايل اختصاص دهند و مدام مراقب باشند که آنها آسيب نبينند.» اين در حالي است که اگر هنگام خريد جهيزيه، فضاي داخلي منزل مورد توجه قرار بگيرد، اين چيدمان است که در خدمت ما قرار مي‌گيرد و اسباب راحتي و آرامش‌مان را به وجود مي‌آورد. دکتر کاتب حرفش را اينطور ادامه داد که: «ما داريم به طور خطرناکي از خريد مبلمان زايد رنج مي‌بريم. خطرناک به دليل اينکه اين وسايل برايمان آلودگي بصري ايجاد مي‌کنند و مي‌توانند به مرور زمان انواع ناراحتي‌هاي رواني را برايمان به وجود بياورند.»

تاثير رنگ و نور
 

به عقيده دکتر کاتب، ما نبايد نقش رنگ و نور مناسب را در تغيير فضاي محيط زندگي‌مان ناديده بگيريم: «کسي که دانش معماري داخلي داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از رنگ‌ و نورپردازي‌ مناسب، يک فضاي کوچک را تبديل به يک فضاي بزرگ کند. يک خانه با سقف کوتاه را طوري رنگ‌آميزي کند که بلند به نظر برسد. پنجره‌هاي کوتاه را بلند کند يا به خانه‌هاي کم‌نور و بي‌روح، گرما ببخشد.»
منبع:www.salamat.com

دکتر فاطمه کاتب ” در دکوراسیون آشپزخانه کف را فرش نکنید !

دکتر فاطمه کاتب/دکتراي معماري و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا

در دکوراسیون آشپزخانه کف را فرش نکنید

دکوراسیون آشپزخانه نویسنده دکتر فاطمه کاتب : رنگ و طرح فرش بايد با رنگ مجموعه اتاق يا محلي که در آن قرار مي‌گيرد، هماهنگ باشد…

در دکوراسیون آشپزخانه کف را فرش نکنید ؛ به طور کلی ، استفاده از فرش در فضاهای کوچکي مانند اتاق خواب که بيشتر آن را تختخواب پوشانده است، نه زيبايي خاصي دارد و نه الزامي به انجام چنين کاري وجود دارد بنابراين اگر فضاي اتاق خواب شما کوچک است و بيشتر آن با تخت و کمد پوشيده مي‌شود، بهتر است براي پر کردن قسمت خالي از قاليچه‌هاي کوچک و با رنگ روشن و طرح خلوت استفاده کنيد. با اين كار اتاق شما کمي دلبازتر و بزرگ‌تر نشان داده خواهد شد. فرش اتاق بچه‌ها بايد کاملا نرم،‌ قابل شستشو و با الياف طبيعي باشد. حتي اگر تمام فرش‌هاي خانه شما از جنس الياف مصنوعي است، فرش بچه‌ها را از ميان فرش‌هايي با الياف طبيعي پشم يا کرک انتخاب کنيد تا هنگام نشستن و بازي کردن روي آن اذيت نشوند. فرش‌هايي با رنگ‌هاي خيلي روشن براي اتاق بچه‌ها توصيه نمي‌شود. فرش‌هايي با رنگ‌هاي شاد، گرم و زنده بسيار مناسب هستند. بهتر است تيره‌ترين رنگ‌ها براي فرش و کفپوش اتاق بچه‌ها استفاده شود و رنگ‌هاي روشن‌تر براي تخت، کمد، ديوار و پرده اتاق آنها به كار رود.

انداختن فرش در فضاي آشپزخانه چندان توصيه نمي‌شود. از آنجا که رعايت نظافت و بهداشت آشپزخانه اهميت زيادي دارد و شستن فرش هم کار چندان ساده‌اي نيست، پوشاندن کف آشپزخانه با کف‌پوش‌هايي مانند گليم‌هاي سبک به جاي فرش‌هاي سنگين بهتر است.

رنگ کف‌پوش آشپزخانه بايد هماهنگ با رنگ وسايل آن و ترجيحا از رنگ‌هاي اشتهاآور مثل سبز، نارنجي روشن و قرمز باشد. استفاده از چنين رنگ‌هايي در کف‌پوش آشپزخانه‌هايي که اعضاي خانواده غذايشان را در آنجا مي‌خورند، فضا را براي آنها دلنشين‌تر و جذاب‌تر مي‌کند. معمولا اتاق نشيمن و اتاق پذيرايي از بازترين فضاها براي نمايش نهايت هنر ما در انتخاب فرشي زيبا و مناسب هستند. بهتر است براي انتخاب وسايل اتاق نشيمن و پذيرايي، اول فرش خود را تهيه و بعد ساير وسايل مانند مبلمان و پرده را بخريد. پس‌زمينه رنگ مبل‌ها، پرده‌ها و ساير وسايل اتاق‌هاي نشيمن و پذيرايي بايد هماهنگ با فرش خانه باشد. يعني اگر تم اصلي فرش شما سبز يا قرمز است، ساير وسايل هم بايد با اين رنگ‌ها هماهنگ يا جزو مکمل‌هاي اين رنگ‌ها باشند.

رنگ‌های مکمل و متضاد

برای چيدن فرش و ساير وسايل خانه بر اساس رنگ‌ها، بايد ترکيب رنگ‌ها و رنگ‌های مکمل و متضاد را بشناسيم.

از آنجا که تمام افراد شناخت کاملي در مورد رنگ‌هاي مکمل ندارند، استفاده از رنگ‌هاي تيره و روشن بهتر است. يعني اگر تم اصلي فرش شما سورمه‌اي يا سبز است و تخصصي هم در شناخت رنگ‌هاي مکمل و همجواري رنگ‌ها نداريد، ساير وسايل خود را با تم کمرنگ‌ يا پررنگ‌تري از سورمه‌اي يا سبز انتخاب کنيد.

راه ديگر اين است که يکي از رنگ‌هاي به کار رفته در فرشتان را که بيشتر دوست داريد، انتخاب کنيد و ساير وسايل را با توجه به آن رنگ بخريد. البته اين رنگ هم مي‌تواند کمي تيره و روشن شود.

منبع : salamatiran.ir

گرداوری وود نیوز 

معرفی نویسندگان و بزرگان ایرانی : دکتر فاطمه کاتب

معرفی نویسندگان و بزرگان ایرانی : دکتر فاطمه کاتب

دکتر فاطمه کاتب 

 

اولین کتاب ایشان را در سال 1390 خواندم و از آن به بعد یکی از مشتریان کتابهای ایشان شدم .  101 اتاق نشیمن .

دکتر فاطمه کاتب : نویسنده ، پژوهشگر و نخستین زن ایرانی است که عهده دار ریاست دانشگاه در ایران بوده است . وی تدریس در دانشگاه های ایران و انگلستان ، عضویت در شوراهای گوناگون علمی و فرهنگی ، و سخنرانی و ارائه مقالات پژوهشی در مجامع علمی جهانی ، عهده دار سمت های علمی ، آموزشی و اجرایی گوناگونی بوده است .

دکتر کاتب دارای فیلوشیپ افتخاری از دانشگاه UCE و  دانشگاه اکسفورد و همچنین ، پژوهشگر برگزیده دانشگاه مرکزی انگلستان (1998) و سازمان میراث فرهنگی (1379) است .

وی درجه لیسانس معماری داخلی خود را از دانشگاه هنر تهران و دکترای معماری را از دانشگاه انگلستان دریافت کرده است ، دکتر کاتب چهره ای آشنا و بنام در عرصه هنر و به ویژه معماری است .

« خانم دکتر کاتب» در سال 81 مدير مسوول و سردبير نخستين‏ ماهنامه آرايه‏اى ايران با نام «ايران آذين» شد و توانست ‏سبك‏هاى جديد معمارى را در اين ماهنامه به علاقه‏ مندان معرفى‏ كند.

به گفته وود نیوز : سالها بود که کتابهای این نویسنده بزرگ ایران وسیله ای بود برای ایده پردازی و تجربه اصول درست در کار دکوراسیون داخلی منزل ، به پاس زحمات بسیار این نویسنده صفحه ای با نام ایشان در سایت فن و هنر ایران زمین ساخته و مطالب درباره ایشان از جراید و سایتها با ذکر منبع در این صفحه درج میگردد . 

با تشکر از حمایت شما فربد حیدری مدیر سایت 


 

 

به قلم دكتر فاطمه كاتب منتشر شد

سكونت در فضاي معنوي با «معماري خانه‌هاي ايراني»

تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۲۸
كتاب «معمارى خانه‌هاى ايرانى» بيانگر مرور همه ‏جانبه‏ معمارى و هنرهاى سنتى ايران است و براى هنرمنداني كه از تاريخ تمدن و فرهنگ ايران آگاه ‏هستند، معمارى ايرانى را به تصوير مي‌كشد.
متاسفانه تصویر بهتری از این کتاب در دستر نمی باشد .
تصوير جلد كتاب
تصوير جلد كتاب

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اهميت كتاب «معماري خانه‌هاي ايراني» در كامل بودن تحقيق و ماهيت گسترده‏ پژوهشى آن است، به‏طورى كه پيوند چشمگيرى بين‏تاريخ، معمارى، هنرهاى تزئينى و برنامه‏ريزى شهرى ‏ايجاد مى‏كند.

اين اثر براى كسانى كه ازتاريخ تمدن و فرهنگ ايران آگاه ‏هستند و معمارى ايرانى را نيز مى‏شناسند ولى منبعى كه‏ جنبه‌هاى مختلف اين مباحث را به شكلى معقولانه و منطقى‏كنار هم قرار دهد، در دسترس ندارند، بسيار سودمند است ‏و به محققان اين رشته كمك‏هاى بسيار ارزشمندى ‏مى‏رساند.

دكتر«فاطمه كاتب» در ابتداي سخنانش به انگيزه اصلى انتخاب موضوع اين كتاب اشاره كرد و به خبرنگار «ايبنا» گفت: «دليل اصلى اين انتخاب، در درجه نخست، توجه دادن ايرانيان مخصوصا نسل جوان به زندگى در خانه‌هايى ‏است كه بايد معنويت در آن شكل بگيرد. نخستين فضايى كه در شكل‏گيرى شخصيت انسان‏ها تاثير دارد، همان مكانى است كه ‏فرد در آن زاده مي‌شود و اين مكان، بسيار ارزشمند و مقدس است.»

وي در ادامه افزود: «شأن ‏مكانى كه در آن درس اخلاق، حرمت، محرم و نامحرم و… مطرح مي ‏شود قابل تأمل است. از اين روست كه خانه بايد الگويى داشته‏ و طراحى آن داراى ويژگى‏هايى باشد كه تمام خواست‌هاى ‏انسانى كه داراى ريشه‌هاى مذهبى قوى است در آن شكل بگيرد و شخصيت اجتماعى‏ افراد به تكامل برسد؛ ولى امروزه الگوى زندگى ما بنا به دلايل مختلفى دچار تغييراتى شده ‏است.»

نخستين رئيس‏ دانشگاه الزهرا(س)،به مسأله مذهب در شكل‌گيري خانه‌هاي ايراني در اين كتاب اشاره كرد و گفت: «بناهاى تاريخ معمارى ايران از همان ابتدا تحت تاثير مذهب ‏قرار داشته و معمارى در ايران باستان از جمله در زمان هخامنشيان ‏نيز متاثر از عقايد ويژه‏اى بوده كه ايرانيان بر اساس باورهاي معنوى خود در ساخت خانه هاي‌شان داشته اند.»

اين بانوي پژوهش‌گر و فعال در هنر معمارى افزود: «دوره هخامنشى با فلسفه، دين و كتاب‌هاي ‏مقدس تأثير عميقى بر هنر و معمارى ايرانى داشته و بيشتر آثار تاريخى و هنرى ايرانى مربوط به اين دوره مذهبى است و به طوركلى دين، بستر بيشترين تاثيرات زيبايى‌شناختى بر هنر و معمارى‏ايران بوده است.»

«كاتب» يادآور شد: «در معمارى بعد از اسلام نيز بناهاى مذهبى ايرانيان شكل ‏كالبدى خود را از سنت‏هاى باستانى گرفته و تزئينات و آرايه‌‏هاى‏داخلى كه شامل كنده‏كارى، نقاشى، آيينه‏كارى و گچ‏برى است، همه از باورهاى دينى گرفته شده است.»

وي به بررسى معمارى عصر قاجاريه و معمارى دوره پهلوى در اين كتاب اشاره و تغييرات سبك‌هاي معماري را بيان كرد و گفت: «در دوره قاجار، معمارى ما تحت تاثير معمارى اروپايى قرار گرفت و با رشد تاثيرات اروپايى، ناصرالدين شاه به امروزى كردن‏ ساختمان‏ها گرايش پيدا كرد. شمس‏العماره نخستين ساختمان ‏تهران است كه از معمارى اروپايى تاثير گرفته است.»

مدير مسوول و سردبير نخستين ‏ماهنامه

اهميت كتاب «معماری خانه‌های ايرانی» در كامل بودن تحقيق و ماهيت گسترده‏ پژوهشى آن است، به‏طورى كه پيوند چشمگيرى بين‏تاريخ، معمارى، هنرهاى تزئينى و برنامه‏ريزى شهرى ‏ايجاد مى‏كند.

آرايه‏اى ايران با نام «ايران آذين» ادامه داد: «پس از آنكه‏ تهران به‏ عنوان پايتخت برگزيده شد، شمار ساختمان‏هاى مذهبى، مدرسه‌ها، مساجد و تكيه‌ها، همراه با استحكامات شهر فزونى ‏يافت. رفته رفته بسيارى از باغ‏هاى كوچك و بزرگ مورد توجه ‏ساكنان و مسافران قرار گرفت و شهر را در چند محله مانند سنگلج و عودلاجان تا بيرون از ديوارهاي شهر گسترش داد و به دنبال آن در دوره‏ پهلوى نيز معمارى بومى ايران وارد مرحله‏اى تازه شد و تغييرات‏كلى در ساختمان‏هاى سراسر كشور به‏ويژه در تهران به ‏وجود آمد زيرا معماران خارجى ماموريت داشتند وزارتخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بانك‏ها و موزه‌ها را به‏صورت نظام‏مند طراحى كنند.»

وي افزود: «در ايران معمارى غربى بر آثار هنرى تاثير داشته، ولى اگرچه شمارى از آثار هنرى و معمارى ما برگرفته از آثار غربى است، اما بر بنيادى كاملاً ايرانى آفريده شده و اين نشان‏دهنده قدرت و هوش هنرمندان ‏ايرانى است.»

وي به سير پژوهشى اين كتاب و مشكلاتي كه براي تأليف آن مواجه شده اشاره كرد و گفت: «مشكل اصلى در تأليف اين كتاب و كتاب‏هاى نظير آن اين ‏است كه ما بايد خودمان در محله‌‏هاى قديمى به خانه‌‏هاى مردم‏ سر مى‏زديم و داخل خانه‌ها مى‏رفتيم تا مواردى را كه مورد توجه ما بود، بررسى كنيم. وقتى براى بار دوم به آن ساختمان‏ها سرمى‏زديم، آنها تخريب شده و از بين رفته بودند كه اين اتفاق ما را بسيار اندوهگين مى‏كرد.»

كاتب در ادامه صحبت‌هايش افزود: «نكته ديگر اين بود كه نمى‏توانستيم به مدارك مستند دست پيدا كنيم و امكان تهيه اين مدارك، بسيار محدود بود و به سختى‏ مى‏توانستيم مدرك و سندهاي موثقى براى پژوهش‏ها به دست آوريم.»

وي گفت: «براى آپارتمان‏نشينان كه زندگى را در قوطى‏هايى به‌نام خانه تجربه ‏مى‏كنند كه از انعطاف روح انسانى بهره‏اى ندارند، ديگر خبرى از زيبايى‏هايى كه در معمارى گذشته داشته‏ايم نيست و امروزه بايد راهكارهاى جديدى را به كار ببريم تا باز هم نشاط و شادى و معنويت را درون خانه‌ها بيابيم.»

دكتر «فاطمه كاتب» پژوهشگر و استاد رشته معماري از سال 1360 و بعد از انقلاب فرهنگى فعاليت‏هاى فرهنگى و آموزشى خود را شروع كرد و به ‏عنوان نخستين بانوي رئيس دانشگاه، رياست‏ دانشگاه الزهرا(س) را برعهده گرفت و توانست واحدهاى درسى رشته‏ معمارى را به انجام برساند. در دانشگاه تهران نيز مسووليت دو دانشكده را در رشته‌هاى هنرهاى تجسمى و كاربردى عهده‏دار شد. همچنين براى نخستين‌بار رشته صنايع‌دستى را در ايران پايه‏گذارى‏كرد.

وي بعد از چندين سال كه در فضاهاى آموزشى هنر و توسعه آن‏ فعاليت داشت ، براى اخذ مدرك دكترا به انگليس رفت و در آنجا هم ‏به دليل سوابق آموزشى، براى نخستين‌بار رشته «مرمت ساختمان» را با همكارى دانشگاه پايه‏گذارى و واحدهاى درسى رشته معمارى را در كشورهاى مالزى و يونان برنامه‏ريزى كرد و به همين دليل‏ مدرك فوق تخصص (فيلوشيپ افتخارى) آن دانشگاه به او اعطا شد. وي در رشته‌هاى جانبى طراحى داخلى، جواهرسازى، طراحى‏لباس، گلسازى و گل‏آرايى نيز فعاليت‏هاى زيادى انجام داده‏ است.

وي در سال 78 به ايران برگشت و به ‏عنوان مدير آموزشى، همكارى ‏خود را با سازمان ميراث فرهنگى آغاز كرد و همين مسئولیت، فرصتى ‏فراهم كرد تا بتواند به تمام استان‏ها سفر كند و وضعيت موزه‌ها و نگهدارى آثار تاريخى را مورد بررسى قرار دهد.

وي به علت شركت در سمينارها و كنفرانس‏هايى كه در ايران يا كشورهاى ديگر برگزارشده، مقالات پژوهشى زيادى ارائه داده‏ و در زمينه ترجمه نيز فعاليت‏هايى داشته‏ است.

«كاتب» در سال 81 مدير مسوول و سردبير نخستين‏ ماهنامه آرايه‏اى ايران با نام «ايران آذين» شد و توانست ‏سبك‏هاى جديد معمارى را در اين ماهنامه به علاقه‏ مندان معرفى‏ كند.

منبع : .ibna.ir
ادگار مورن: یک عشق جهان را با شعر سیراب می کند، عشقی که پایدار می ماند، زندگی روزمره مان را با شعر آبیاری می کند، و پایان یک عشق ما را بار دیگر درون نثر پرتاب می کند.
WhatsApp us