بوستان پردیس بانوان

بوستان پردیس بانوان بوستان پردیس بانوان یک مجموعه تفریحی معروف در منطقه 15 تهران است که سعی در ایجاد محیطی اختصاصی و امن برای بانوان دارد. من هر روز از کنار این مجموعه عبور میکنم و چند نکته خوب و بد را برایتان درج میکنم تا نهایت استفاده را از این مجموعه ببرید. امکانات...
WhatsApp us