افلاطون

افلاطون

افلاطون فیلسوف آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون ‏ دوّمین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانه یونانی است. افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جا مانده‌است. همچنین بسیاری او را بزرگ‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند . آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون (به یونانی...
WhatsApp us