دیدگاه های سیاسی و اقتصادی مارگارت تاچر درباره مدیریت

دیدگاه های سیاسی و اقتصادی مارگارت تاچر درباره مدیریت چهارشنبه ، 21 فروردين 1392 ، 08:24 سخنان مارگارت تاچر ، عکس مارگارت تاچر ، درباره بانوی آهنین انگلستان مارگارت تاچر، نخستین نخست وزیر زن در بریتانیا ( انگلستان ) بود که از سال 1979 تا 1990 به مدت 11 سال این سمت را...
WhatsApp us