عقرب اسیایی

عقرب اسیایی

عقرب آسیایی کوچک محسن ادیب نام فارسی : عقرب آسیایی کوچک نام علمی:  Mesobuthus eupeus نام انگلیسی:  Lesser Asian scorpion    عقرب های غیرحفار مزبوتوس اوپوس از خانواده معروف بوتیدائه هستند که به عقرب کوچک آسیایی و یا عقرب خالدار شناخته می شوند. این گونه عقرب دارای...

عقرب غیر حفار هوتنتوتا ساچ Hottentotta schach

عقرب غیر حفار هوتنتوتا ساچ Hottentotta schach   عقرب غیر حفار هوتنتوتا ساچ نام فارسی : عقرب غیر حفار هوتنتوتا ساچ نام علمی  Hottentotta schach : این عقرب از خانواده غیر حفار بوتیدائه است که دارای طول عقرب 100 تا 130 میلیمتر است. در نرها قسمت تحتانی بدن باریکتر و...
عقرب بوتتوس جاياکاری

عقرب بوتتوس جاياکاری

عقرب بوتتوس جاياکاری نام فارسی : عقرب بوتتوس جاياکاری نام علمی :    Hottentotta (Buthotus) jayakari  هوتنتوتا گونه ای از عقرب ها است که به خانواده بوتیدائه تعلق دارد. این گونه به صورت گسترده ای در آفریقا (بغیر از قسمتهای وسیعی از صحرای بزرگ آفریقا) خاورمیانه شامل  شبه...
عقرب حفار ادنتبوتوس دریا Odontobuthus doriae

عقرب حفار ادنتبوتوس دریا Odontobuthus doriae

عقرب حفار ادنتبوتوس دریا Odontobuthus doriae   نام فارسی : عقرب حفار ادنتبوتوس دریا نام علمی  Odontobuthus doriae : این عقرب در تقسیم بندی اندازه، کوچک تا متوسط طبقه بندی میشود. طول عقرب بالغ 40 تا 60 میلیمتر است. بدن حالت رنگ پریده و ساده به رنگ زرد و متمایل به...

عقرب اندروکتنوس بلوچیکوس (عقرب بلوچی)

عقرب اندروکتنوس بلوچیکوس (عقرب بلوچی( نام فارسی : عقرب اندروکتنوس بلوچیکوس (عقرب بلوچی( نام علمی  Androctonus baluchicus  : نام انگلیسی  : Baluchistan Scorpion    عقرب دم پهن (Fat tailed scorpion) نامی است که به گونه های عقرب اندرکتنوس داده شده است و دلیل آن هم پهن...
WhatsApp us