عقرب همی سکرپیوس لپتوروس (گاردیوم )

عقرب همی سکرپیوس لپتوروس (گاردیوم )

عقرب همی سکرپیوس لپتوروس (گاردیوم ) ایم مطلب درباره عقرب است و این جانوار یک حیوان خانگی نیست . برای مشاهده دکوراسیون حیوانات خانگی به لینک زیر مراجعه فرمایید : حیوانات خانگی  نام فارسی : عقرب همی سکرپیوس لپتوروس (گاردیوم ) نام علمی  Hemiscorpius lepturus : اندازه بدن...
WhatsApp us