معماری و دکوراسیون چوب طبیعی هتل در سیدنی

درود بر شما قاره استرالیا کوچکترین قاره کره زمین در رده‌بندی هفت‌تایی قاره‌ها است. قاره در سراسر جهان یکسان تعریف نمی‌شود. تعریف همگانی قاره “تکه‌ای بزرگ و پیوسته از خشکی سطح زمین است.” با این تعریف قارهٔ استرالیا شامل استرالیا است و جزیره‌های کوچک نزدیکش...
WhatsApp us