0 Items
دکوراسیون جت، دکوجت

دکوراسیون جت، دکوجت

دکوجت ( Decojet)

درسال 1395 اپلیکیشن deco jet  طراحی و از طرف گروه فن و هنر به اشترک گذاشته شد . بعد از دوسال بدلیل آپدیت نشدن و عدم کارایی این اپلیکیشن از مجموعه فن و هنر حذف گردید .

دکوجت با بیش از 56 سال سابقه در شمال تهران ٔ 56 سال فعالیت خانواده حیدری 

در بورس تزئینات و دکوراسیون ایران

محل کارخانه بازار چوب ایران شهرک صنعتی خاوران سایت درودگران

با بیش از 20 پرسنل ماهر و آموزش دیده

با تیم طراحی و نصاب و برشکاری و مونتاژ کار

افتخار این را دارم که دکوراتور هنرمندان هستم لطفا دکوجت را فراموش نکنید. همکاری با هنرمند محمد رضا گلزار، استاد رضا کیانیان ساخت بیش از 1000 دکور.

لوگو گروه صنایع چوب فن و هنر ایران زمین

لوگو گروه صنایع چوب فن و هنر ایران زمین

WhatsApp chat