دکوراسیون سفارشی ساز

دکوراسیون سفارشی ساز

سفارشی ساز سفارشی سازی در صنایع چوب Custom Made در هر هنر یا صنعتی گروهی هستند که به کارهای اختصاصی و ویژه برای مشتریان یا نمایشگاه های مورد نظر به انجام پروژه های سفارشی می‌پردازند. در رشته صنایع چوب و درودگری رشته ای وجود دارد به نام فرنگی سازان، این استادان با نبوغ...
بهترین پیشنهاد چوب

بهترین پیشنهاد چوب

بهترین پیشنهاد چوب و دکور بهترین پیشنهاد چوب دکور : گروه فن و هنر در بین پروژه ها به مواردی میرسد که در انتها هم کارفرما و هم پیمانکار هردو به اتفاق میگویند : ای کاش این چنین کرده بودم . مثلا میگوید من که 2 میلیون تومان پول یک ورق را دادم و یک میلیون تومان برای رنگ و...
WhatsApp us