بهترین پیشنهاد چوب

بهترین پیشنهاد چوب

بهترین پیشنهاد چوب و دکور بهترین پیشنهاد چوب دکور : گروه فن و هنر در بین پروژه ها به مواردی میرسد که در انتها هم کارفرما و هم پیمانکار هردو به اتفاق میگویند : ای کاش این چنین کرده بودم . مثلا میگوید من که 2 میلیون تومان پول یک ورق را دادم و یک میلیون تومان برای رنگ و...
WhatsApp us